III Powiatowy Konkurs Historyczny im. Anny Milewskiej-Nesterowicz

11 grudnia 2014 roku w Zespole Szkół w Gąsewie odbył się III Powiatowy Konkurs Historyczny im. Anny Milewskiej-Nesterowicz, dedykowany pamięci tragicznie zmarłej, zasłużonej nauczycielki historii, która przez całe swoje życie związana była ze Szkołą w Gąsewie. Celem konkursu jest popularyzacja wiedzy historycznej, kształtowanie patriotyzmu w nawiązaniu do tradycji narodowych i lokalnych oraz uwrażliwianie współczesnej młodzieży(…)

Akademia z okazji Narodowego Święta Niepodległości

            9 listopada odbyła się w Domu Ludowym w Gąsewie uroczystość środowiskowa z okazji Narodowego Święta Niepodległości. Została ona przygotowana przez uczniów naszego Zespołu Szkół pod kierunkiem nauczycielek: Anny Filochowskiej i Beaty Zabielskiej. W uroczystości wzięli udział: Jarosław Napiórkowski – Wójt Gminy Sypniewo, Mirosław Augustyniak – Radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego, Radni Powiatu, Radni Gminy Sypniewo(…)

Pasowanie na ucznia

  W dniu 28 października br. pierwszoklasiści ze Szkoły Podstawowej w Gąsewie Poduchownym zostali uroczyście pasowani na uczniów. Uroczystość umilił występ uczniów, którzy zaprezentowali krótki program artystyczny. Następnie odbyło się uroczyste ślubowanie. Uczniowie złożyli przysięgę na sztandar szkoły, w której przyrzekali być dobrymi Polakami, sumiennie wywiązywać się z obowiązków wynikających z roli ucznia i dbać o(…)

Konkurs „Bezpieczna droga do szkoły”

  22 października 2014 r. w Zespole Szkół nr 2 w Makowie Mazowieckim odbył się finał powiatowego etapu konkursu „Bezpieczna droga do szkoły”. Został on poprzedzony eliminacjami wewnątrzszkolnymi, w czasie których wyłoniono po 20 uczniów z każdej gminy. Wszyscy uczestnicy konkursu wzięli udział w teście z zakresu ruchu drogowego i zasad udzielania pierwszej pomocy. Osoby, które uzyskały(…)

XVIII Ogólnopolski Zlot Szkół Reymontowskich

W dniach 17-19 października 2014 r. delegacja uczniów szkoły podstawowej (Anita Beczak, Zuzanna Częścik, Szymon Otłowski, Igor Podpora i Łucja Świercz) wraz z opiekunkami p. J. Leszczyńską i p. B. Zabielską wzięła udział w XVIII Ogólnopolskim Zlocie Szkół Reymontowskich w Brzezinach koło Łodzi. Wzięły w nim udział 23 szkoły noszące imię Władysława Stanisława Reymonta z całej Polski. Pierwszego dnia ,(…)

Dzień Edukacji Narodowej

13 października uczciliśmy w naszej szkole Dzień Edukacji Narodowej. Podczas akademii został zaprezentowany program artystyczny, w którym młodzież słowem, gestem i piosenką ukazała klimat szkolnego życia. Uczniowie oraz przedstawiciele Rady Rodziców złożyli na ręce Dyrekcji i innych pracowników szkoły kwiaty i podziękowania za trud włożony w kształtowanie młodego pokolenia. Życzenia swoim pracownikom złożył również dyrektor(…)

Rozpoczęcie roku szkolnego 2014/2015

1 września rozpoczął się nowy rok szkolny. Uroczystość zaszczycili swoją obecnością Wójt gminy Sypniewo pan J. Napiórkowski oraz ks. proboszcz A. Kotarski. Uroczystego rozpoczęcia roku szkolnego dokonał Dyrektor Zespołu Szkół w Gąsewie Poduchownym pan Z.Olbryś. Pan dyrektor powitał wszystkich zgromadzonych i zapoznał z kalendarzem roku szkolnego. Szczególne słowa skierował do pierwszoklasistów, życząc im szybkiego zaaklimatyzowania(…)

Zakończenie roku szkolnego 2013/2014

W dniu 27 czerwca uroczyście zakończyliśmy rok szkolny. Uroczysty apel kończący rok szkolny, rozpoczął się tradycyjnie od odśpiewania hymnu narodowego i wprowadzenia sztandaru szkoły. Następnie głos zabrał dyrektor Zespołu Szkół w Gąsewie Poduchownym p. Z. Olbryś, który powitał zgromadzonych uczniów, rodziców, nauczycieli oraz zaproszonych gości . Pan dyrektor, w swoim przemówieniu podsumował miniony rok szkolny.(…)