Akademia z okazji Narodowego Święta Niepodległości

            9 listopada odbyła się w Domu Ludowym w Gąsewie uroczystość środowiskowa z okazji Narodowego Święta Niepodległości. Została ona przygotowana przez uczniów naszego Zespołu Szkół pod kierunkiem nauczycielek: Anny Filochowskiej i Beaty Zabielskiej. W uroczystości wzięli udział: Jarosław Napiórkowski – Wójt Gminy Sypniewo, Mirosław Augustyniak – Radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego, Radni Powiatu, Radni Gminy Sypniewo(…)

Pasowanie na ucznia

  W dniu 28 października br. pierwszoklasiści ze Szkoły Podstawowej w Gąsewie Poduchownym zostali uroczyście pasowani na uczniów. Uroczystość umilił występ uczniów, którzy zaprezentowali krótki program artystyczny. Następnie odbyło się uroczyste ślubowanie. Uczniowie złożyli przysięgę na sztandar szkoły, w której przyrzekali być dobrymi Polakami, sumiennie wywiązywać się z obowiązków wynikających z roli ucznia i dbać o(…)

Konkurs „Bezpieczna droga do szkoły”

  22 października 2014 r. w Zespole Szkół nr 2 w Makowie Mazowieckim odbył się finał powiatowego etapu konkursu „Bezpieczna droga do szkoły”. Został on poprzedzony eliminacjami wewnątrzszkolnymi, w czasie których wyłoniono po 20 uczniów z każdej gminy. Wszyscy uczestnicy konkursu wzięli udział w teście z zakresu ruchu drogowego i zasad udzielania pierwszej pomocy. Osoby, które uzyskały(…)

XVIII Ogólnopolski Zlot Szkół Reymontowskich

W dniach 17-19 października 2014 r. delegacja uczniów szkoły podstawowej (Anita Beczak, Zuzanna Częścik, Szymon Otłowski, Igor Podpora i Łucja Świercz) wraz z opiekunkami p. J. Leszczyńską i p. B. Zabielską wzięła udział w XVIII Ogólnopolskim Zlocie Szkół Reymontowskich w Brzezinach koło Łodzi. Wzięły w nim udział 23 szkoły noszące imię Władysława Stanisława Reymonta z całej Polski. Pierwszego dnia ,(…)

Dzień Edukacji Narodowej

13 października uczciliśmy w naszej szkole Dzień Edukacji Narodowej. Podczas akademii został zaprezentowany program artystyczny, w którym młodzież słowem, gestem i piosenką ukazała klimat szkolnego życia. Uczniowie oraz przedstawiciele Rady Rodziców złożyli na ręce Dyrekcji i innych pracowników szkoły kwiaty i podziękowania za trud włożony w kształtowanie młodego pokolenia. Życzenia swoim pracownikom złożył również dyrektor(…)

Rozpoczęcie roku szkolnego 2014/2015

1 września rozpoczął się nowy rok szkolny. Uroczystość zaszczycili swoją obecnością Wójt gminy Sypniewo pan J. Napiórkowski oraz ks. proboszcz A. Kotarski. Uroczystego rozpoczęcia roku szkolnego dokonał Dyrektor Zespołu Szkół w Gąsewie Poduchownym pan Z.Olbryś. Pan dyrektor powitał wszystkich zgromadzonych i zapoznał z kalendarzem roku szkolnego. Szczególne słowa skierował do pierwszoklasistów, życząc im szybkiego zaaklimatyzowania(…)

Zakończenie roku szkolnego 2013/2014

W dniu 27 czerwca uroczyście zakończyliśmy rok szkolny. Uroczysty apel kończący rok szkolny, rozpoczął się tradycyjnie od odśpiewania hymnu narodowego i wprowadzenia sztandaru szkoły. Następnie głos zabrał dyrektor Zespołu Szkół w Gąsewie Poduchownym p. Z. Olbryś, który powitał zgromadzonych uczniów, rodziców, nauczycieli oraz zaproszonych gości . Pan dyrektor, w swoim przemówieniu podsumował miniony rok szkolny.(…)

DZIEŃ RODZINY

W czwartek 29 maja w Zespole Szkół w Gąsewie obchodzono Dzień Rodziny połączony ze Sportowym Dniem Dziecka. Ten niezwykły dzień rozpoczął się od rozgrywek sportowych, gdzie liczne konkurencje zaproponowane przez nauczycieli wychowania fizycznego cieszyły się ogromnym powodzeniem. Po wielu grach i zabawach sportowych przyszedł czas na ciepły posiłek i deser. Były kiełbaski z grilla oraz(…)