200 lat szkoły w Gąsewie

„Szkoła obchodząca jubileusz, więcej niż złote wesele,
może wydawać się staruszką, której wyszły włosy
i został tylko jeden warkoczyk, mający sto dwadzieścia lat
i osiwiały z wielkiej dobroci. Ale szkoła jest zawsze młoda.
Przypomina stare drzewo, któremu wciąż odrastają gałęzie
i zielone liście”.

Ks. Jan Twardowski

                  18 czerwca 2011 r. w Zespole Szkół w Gąsewie świętowano 200-lecie istnienia Szkoły. Honorowy patronat nad uroczystością objął Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik.

Uczniowie i młodzież szkolna, dyrekcja, nauczyciele, poczty sztandarowe, orkiestra oraz goście zgromadzili się przed budynkiem szkolnym. Po wciągnięciu flagi na maszt, przemaszerowano do kościoła, gdzie została odprawiona uroczysta Msza Św. Koncelebrowało ją czterech księży: proboszcz parafii Gąsewo ks. Andrzej Kotarski, wieloletni proboszcz parafii ks. dziekan Stanisław Dziękiewicz, przedstawiciel Kurii Biskupiej ks. doktor Jan Krupka, były proboszcz ks. Wiesław Piątek. Oprawę Mszy Św. przygotowali uczniowie i absolwenci.

Po przemarszu na plac szkolny odśpiewano hymn szkoły, która od 2001 r. nosi imię Władysława St. Reymonta i posiada sztandar. Następnie dyrektor Zbigniew Olbryś i wicedyrektor Magdalena Ćwiacz powitali gości, absolwentów i wszystkich zgromadzonych oraz wprowadzili w klimat uroczystości.

Absolwenci szkoły, a obecnie nauczyciele – Anna Milewska i Michał

Leszczyński – przedstawili historię szkoły, która przez 2 stulecia zmieniała się, rozwijała i stawała się coraz bardziej nowoczesna.

Podniosłym momentem było odsłonięcie tablicy pamiątkowej, umieszczonej na czerwonym głazie polnym, przekazanym szkole przez Wojciecha Grono z Zamościa. Tablicę wykonał Wojciech Henrykowski z Makowa Maz. Uroczystego aktu odsłonięcia dokonali: Maria Grono – emerytowana nauczycielka, żona wieloletniego dyrektora szkoły Jana Grono oraz Regina Wnuk i Ireneusz Leszczyński- byli dyrektorzy szkoły. Obelisk poświęcili: ks. Andrzej Kotarski i ks. Stanisław Dziękiewicz. Napis: „Tym, którzy tworzyli szkołę, pracowali w niej i tu zdobywali wiedzę” dedykowany jest wszystkim żyjącym i nieżyjącym, którzy zasłużyli się dla dobra placówki.

 

Nauczycielka języka polskiego Danuta Leszczyńska zaprezentowała publikację książkową „200 lat szkoły w Gąsewie”. Powstała ona dzięki pracy i zaangażowaniu dyrekcji, wszystkich nauczycieli oraz innych osób związanych ze szkołą w Gąsewie. To owoc wielomiesięcznej, pozalekcyjnej pracy nad docieraniem do różnych materiałów, dokumentów, źródeł i informacji. Książka jest hołdem złożonym ludziom, którzy tę szkołę tworzyli, z zapałem i poświęceniem w niej pracowali, rozbudowywali ją, rozwijali i troszczyli się o nią. Podzielona na XVIII rozdziałów publikacja, jest uzupełnieniem i rozwinięciem informacji o szkole zawartych w książce „Gąsewo na przestrzeni czasów”, która wydana została w 2010 roku przez Ochotniczą Straż Pożarną w Gąsewie.

Szkoła została odznaczona medalem „Pro Mazovia”, który w imieniu marszałka województwa mazowieckiego wręczył Mirosław Augustyniak, radny sejmiku wojewódzkiego.

Gratulacje i życzenia składali m.in. starosta Zbigniew Deptuła, wójt Gminy Sypniewo Jarosław Napiórkowski, Bogumiła Jarka – wizytator ostrołęckiej delegatury kuratorium oświaty. Absolwent szkoły prof. Władysław Gosiewski ufundował dla 50 uczniów wyjazd do Centrum Nauki im. Mikołaja Kopernika w Warszawie.

Uroczystość zakończyły występy artystyczne w konwencji sentymentalnej podróży do „krainy wspomnień” w wykonaniu uczniów i absolwentów: Ryszarda Napiórkowskiego, Konrada Gamdzyka, Ilony Nożewskiej, Sylwii Matulewicz, Piotra Napiórkowskiego, Joanny Gutowskiej, Sylwii Zakrzewskiej oraz zespołu „Gąsewianka”.

LISTA SPONSORÓW