Anna Milewska-Nesterowicz

Pani Anna Milewska-Nesterowicz przez całe swoje życie związana była z Gąsewem, a szczególnie z gąsewską szkołą. Tu właśnie uczęszczała do Szkoły Podstawowej, a następnie do L.O. w Makowie Maz., które ukończyła w 1982 r.

1. września 1982 r. rozpoczęła pracę zawodową nauczyciela. Przez rok pracowała w Zasadniczej Szkole Rolniczej w Gąsewie, a następnie przez kolejny rok w Szkole Podstawowej w Rawach. Od 1.09.1984 r. na stałe związała się ze Szkołą Podstawową w Gąsewie.

Jako osoba zdolna i energiczna systematycznie podnosiła swoje kwalifikacje i wykształcenie. W 1994 r. ukończyła Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Olsztynie na Wydziale Humanistycznym i uzyskała tytuł magistra historii. W kolejnych latach, dokształcając się, ukończyła studia podyplomowe z geografii i kurs wiedzy o społeczeństwie.

1. września 1999 r. Pani Ania została przeniesiona do nowo utworzonego Gimnazjum w Gąsewie, gdzie pracowała do końca swego życia jako nauczycielka historii, wiedzy o społeczeństwie i geografii.

W trakcie całego okresu pracy dała się poznać jako pracownik bardzo dobrze przygotowany do zawodu nauczyciela i troskliwy wychowawca. Posiadała rzetelną wiedzę merytoryczną z zakresu prowadzonych przedmiotów. Potrafiła zainteresować uczniów historią tak, by umieli zrozumieć złożoność świata. Duża grupa jej uczniów startowała w konkursach przedmiotowych, osiągając liczne sukcesy, m.in. dwoje jej podopiecznych zostało laureatami wojewódzkich konkursów historycznych.

Za osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej wielokrotnie była wyróżniana nagrodami dyrektora, a w 2004 r. postanowieniem Prezydenta RP odznaczona została Srebrnym Krzyżem Zasługi.

Pani Ania była osobą bardzo ambitną, niezależną i wiarygodną. Należała do nauczycieli czynnie uczestniczących w różnych dziedzinach życia szkolnego, umacniających dobre imię szkoły w środowisku. Była organizatorem wielu wycieczek, imprez i uroczystości szkolnych oraz opiekunem samorządu uczniowskiego. Swoją wiedzę i doświadczenie przekazywała młodym, wspierała ich optymizmem oraz chęcią zrobienia czegoś dobrego dla drugiego człowieka. Była inicjatorem wielu akcji charytatywnych, szkolnych i środowiskowych.

Pełna wewnętrznego ciepła, nie potrafiła przejść obojętnie obok osób potrzebujących pomocy. Bardzo lubiana przez uczniów i wysoko ceniona jako nauczyciel i wychowawca. Była osobą wesołą, uśmiechniętą, szczerą i lojalną wobec innych.

Pani Anna Milewska-Nesterowicz na zawsze pozostanie w pamięci tych, którzy ją znali.