„BEZPIECZNY INTERNET”

27 stycznia 2014 r. odbył się spektakl „Bezpieczny Internet” przygotowany przez uczniów z koła teatralnego pod opieką p. D. Leszczyńskiej.

Spektakl miał na celu przedstawić modelowe zachowania podczas pracy z Internetem oraz uwrażliwić na zagrożenia będące następstwem niewłaściwego korzystania z sieci. Zaprezentowano także trzy odcinki kreskówki, w której bohaterowie stykają się z ryzykownymi zachowaniami w sieci, związanymi z cyberprzemocą, kontaktami z nieznajomymi, ochroną danych osobowych, poszanowaniem własności intelektualnej i uzależnieniem od Internetu.