„Książka jest żywym stworzeniem,
każda ma duszę, każda ma serce”

K. Makuszyński

Godziny pracy biblioteki szkolnej