Dzień Edukacji Narodowej 2018

Dnia 12 października 2018 r. odbył się w naszej szkole uroczysty apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej. W części artystycznej przygotowanej pod kierownictwem p. W. Majkowskiej i p. D. Budnego uczniowie zaprezentowali swoje umiejętności artystyczne.

Przedstawienie pokazało scenki z życia szkoły, charakteryzowało się dużo dawką humoru, pokazało pracę nauczycieli i podejście uczniów do ich zawodu.

Dołączone do tego występu piosenki oraz życzenia były podziękowaniem nauczycielom i innym pracownikom obsługi za pracę i troskę okazywaną uczniom każdego dnia.

Po akademii przedstawiciele samorządu uczniowskiego obdarowali swoich nauczycieli oraz pracowników obsługi symbolicznymi kwiatami.

Głos zabrał p. Dyrektor Zbigniew Olbryś, który skierował do grona pedagogicznego i pracowników obsługi ciepłe i serdeczne słowa uznania oraz życzenia dalszej owocnej pracy z uczniami. Do życzeń dołączyła się także Rada Rodziców.

W dalszej części uroczystości wystąpił Wójt Gminy Sypniewo, który złożył serdeczne życzenia wszystkim pracownikom szkoły, podziękował za trud włożony każdego dnia w kształcenie i wychowanie młodych pokoleń oraz wręczył Nagrody Wójta wyróżnionym pracownikom szkoły.