Dzień Patrona

16 maja 2016 roku, w Zespole Szkół w Gąsewie obchodzono Dzień Patrona Szkoły Podstawowej, Władysława Stanisława Reymonta. W tym roku uroczystość miała charakter wspomnieniowy. Po części oficjalnej, wprowadzeniu Sztandaru Szkoły, odśpiewaniu jej hymnu oraz prezentacji sztandaru przybliżono sylwetkę pisarza. Następnie uczniowie Szkolnego Koła Polonistyczno – Teatralnego zainscenizowali fragmenty „Chłopów”. Najpierw mali aktorzy wcielili się w role wójta i wójtowej, którzy namawiali Borynę do ożenku, a potem odbyło się wesele Boryny z Jagną. Grę aktorów uświetniły występy chórzystek z koła muzycznego. Dzień Patrona jest obchodzony w naszej szkole nieprzerwanie od 15 lat. Wybitny znawca zwyczajów i tradycji ludowych, noblista, Władysław St. Reymont rozsławił imię Polski przede wszystkim dzięki czterotomowej powieści „Chłopi”, i właśnie to dzieło było przedmiotem dogłębnej analizy w minionym piętnastoleciu na szkolnej scenie. Pracę z Patronem w tym okresie zaprezentowano podczas obszernej prezentacji na zakończenie uroczystych obchodów Dnia Patrona. Ileż śmiechu i zabawy było, gdy uczniowie i nauczyciele oraz pozostali pracownicy szkoły oglądali fotografie, na których utrwalono Ich spotkanie z ludowymi tradycjami polskiej XIX- wiecznej wsi… . Nad przygotowaniem uroczystości czuwały panie: Joanna Leszczyńska, Renata Gutowska, Danuta Leszczyńska oraz Anna Filochowska.