DZIEŃ ZIEMI

W tym roku już po raz 43 na Świecie i 23 w Polsce odbywają się obchody Światowego Dnia Ziemi. Akcja prowadzona corocznie wiosną , ma na celu promowanie postaw ekologicznych w społeczeństwie oraz zwrócenie uwagi na problemy związane z planetą na której mieszkamy.

Kwestie te także nie są obojętne naszej szkole. Z tej to okazji dnia 13 maja odbyło się przedstawienie poruszające powyższe zagadnienia.

O przygotowanie i przebieg apelu zatroszczyła się p. Ewa Wnuk – Włodarska i p. Iwona Piekarniak.