Egzamin Gimnazjalny

Dni 24, 25 i 26 kwietnia były od dawna oczekiwane przez naszych najstarszych kolegów. Odbyły się wtedy Egzaminy Gimnazjalne, zgodne z nową reformą programową, a więc pisano sześć testów. Pierwszego dnia uczniowie zmagali się z historią i wos-em a po przerwie z j. polskim. Kolejnego dnia stawali naprzeciw przedmiotom przyrodniczym a późnej matematyce. W ostatni dzień pozostał angielski, część podstawowa i rozszerzona. Słysząc opinię naszych kolegów można spokojnie uznać, że nie było wcale tak źle, jak się obawiali, że będzie. Nie było wcale czego się bać!