I POWIATOWY KONKURS HISTORYCZNY IM. ANNY MILEWSKIEJ-NESTEROWICZ

11 grudnia 2012 roku  w Zespole Szkół w Gąsewie odbył się I Powiatowy Konkurs Historyczny im. Anny Milewskiej- Nesterowicz. 
Tematem przewodnim I edycji była 150. rocznica wybuchu powstania styczniowego. W konkursie wzięli udział uczniowie gimnazjów powiatu makowskiego, a jego nadrzędnymi celami była: popularyzacja wiedzy historycznej oraz uwrażliwianie współczesnej młodzieży na konieczność zachowania pamięci o ludziach, którzy wpisują się w historię małej i dużej Ojczyzny.
Wśród licznie przybyłych gości nie zabrakło przedstawicieli władz gminnych i powiatowych, sponsorów, dyrektorów placówek oświatowych, absolwentów,  emerytów, przyjaciół szkoły.
Swą obecnością zaszczycili nas:

 • Roman Zakrzewski – Przewodniczący Rady Powiatu Makowskiego.
 • Janusz Gójski – Wicestarosta Makowski
 • Jarosław Napiórkowski- Wójt Gminy Sypniewo
 • Izabela Moroniewicz- Sekretarz Gminy Sypniewo
 • Urszula Milewska – Księgowa oświaty Gminy Sypniewo
 • Robert Nesterowicz – mąż patronki konkursu, fundator nagród
 • Profesor Władysław Gosiewski – absolwent szkoły w Gąsewie
 • Dr  Jerzy Kijowski- historyk, wiceprezes Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego
 • Tadeusz Kruk- historyk, regionalista, członek Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Krasnosielskiej
 • Anna Nowak -Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Sypniewie
 • Jan Kolos – Dyrektor ZS Nr 1 w Makowie Maz.
 • Mirosław Chodkowski – Wicedyrektor Zespołu Szkół w Krasnosielcu
 • Agata-Kamińska Dyrektor Przedszkola w Gąsewie
 • Regina Wnuk – wieloletnia Dyrektor Szkoły w Gąsewie
 • Nauczyciele  i opiekunowie uczniów  biorących udział w konkursie
 • Rodzice oraz liczne grono uczniów Zespołu Szkół w Gąsewie.

Dzień, w którym odbył się konkurs, był dla całej społeczności szkolnej wyjątkowy. Staraliśmy się sprostać bardzo ważnemu zadaniu jakim była rola organizatora, ale jednocześnie  pragnęliśmy w szczególny sposób przeżyć  dzień  I rocznicy śmierci naszej nauczycielki, koleżanki, wychowawczyni. W wielu momentach trudno było opanować łzy wzruszenia i silne emocje  towarzyszące zarówno podczas przygotowań jak i już podczas samego przebiegu konkursu.
Ta wyjątkowa uroczystość składała się z dwóch części. Pierwsza z nich została poświęcona pamięci  Pani Ani.  Absolwentka, Ewa Wnuk niezwykle wzruszająco przekonała nas, jak ważna jest miłość do drugiego człowieka, to codzienne bycie obok, zwykły gest, uśmiech. ” Śpieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą….”. Kontynuacją  tej wzruszającej chwili był utwór „Łatwopalni” w wykonaniu uczennic Karoliny Płocha i Oli Grono, a następnie  prezentacja multimedialna o patronce konkursu Pani Ani Milewskiej- Nesterowicz. Były to chwile,  podczas których większość z nas ocierała łzy wzruszenia. Mogliśmy przez moment być blisko kogoś, kogo tak nagle straciliśmy.
 Po uczczeniu pamięci minutą ciszy i złożeniu kwiatów na grobie Pani Anny Milewskiej-Nesterowicz,  rozpoczęła się druga część uroczystości. Zanim uczestnicy przystąpili do zmagań  konkursowych, zostali wprowadzeni  w nastrój i klimat  sprzed 150 lat. Uczniowie Gimnazjum w Gąsewie zaprezentowali scenkę o powstańcach  z utworu „Wierna rzeka” oraz wiersz „ A w zielonej, myszynieckiej”, który w swej treści nawiązywał  do postaci generała Zygmunta  Padlewskiego. Podsumowaniem tych wystąpień była niezwykle interesująca prelekcja nauczyciela historii, pana Dariusza Budnego na temat powstania styczniowego z uwzględnieniem wydarzeń powstańczych na terenie naszego powiatu.
Zmagania konkursowe rozpoczęły się pisemnym testem  trwającym 35 min. W czasie, gdy komisja sprawdzająca oceniała prace,  uczestnicy zostali zaproszeni na poczęstunek, podczas którego mieli możliwość bliższego poznania się,  wymiany  uwag i spostrzeżeń.
Do finału konkursu awansowało 6 najlepszych gimnazjalnych historyków. Uczniowie losowali pytania, a następnie udzielali ustnej odpowiedzi. Były to chwile bardzo emocjonujące, gdyż  odpowiedzi były oceniane nie tylko pod względem  merytorycznym, ale również pod względem płynności wypowiedzi i poprawności językowej. Trudno było wyłonić zwycięzcę. Każdy z finalistów wykazał się ogromną wiedzą. Podczas, gdy jury ostatecznie debatowało nad werdyktem, miał miejsce pokaz przygotowany przez grupę rekonstrukcyjną z Przasnysza. Panowie dzieli się swą wiedzą na temat powstania oraz zaprezentowali stroje i broń z tego okresu. Wzbudziło to spore zainteresowanie nie tylko dzieci, ale również dorosłych. Każdy mógł dotknąć i z bliska obejrzeć broń,  jaką posługiwali się powstańcy.
Po burzliwych obradach jury w składzie:
Roman Zakrzewski- przewodniczący, Prof. Władysław Gosiewski, Dr  Jerzy Kijowski,  Tadeusz Kruk, wyłoniło zwycięzców. Czołowe miejsca zajęli: Dariusz Skotarek, Kamil Włodarski, Ewelina Grądzka,  Adam Pochmara, Anna Szymborska i Karol Rzewnicki. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali cenne nagrody książkowe, a finałowa czwórka także nagrody rzeczowe- tablety. Upominki w postaci książek „200 lat Szkoły w Gąsewie” i „Gąsewo na przestrzeni czasów” otrzymali również opiekunowie oraz członkowie jury. Konkurs zakończyły wystąpienia członków jury i przemówienia gości, W stronę organizatorów popłynęło wiele ciepłych i serdecznych słów, gratulacji, podziękowań. Organizator konkursu, Dyrektor Zespołu Szkół w Gąsewie – Zbigniew Olbryś, podziękował wszystkim za przybycie, udział oraz zaangażowanie i zapowiedział kolejne edycje konkursu.

Serdecznie dziękujemy :
Starostwu Powiatowemu w Makowie Maz., Urzędowi Gminy w Sypniewie za ufundowanie nagród książkowych, Panu Robertowi Nesterowiczowi i Panu Stanisławowi Grono za ufundowanie nagród rzeczowych oraz Radzie Rodziców Zespołu Szkół w Gąsewie za przygotowanie poczęstunku.

 

Galeria Zdjęć

Informacja o patronce konkursu

Wyniki Konkursu Historycznego