II POWIATOWY KONKURS HISTORYCZNY IM. ANNY MILEWSKIEJ-NESTEROWICZ

 

 

11 grudnia 2013 roku  w Zespole Szkół w Gąsewie odbył się II Powiatowy Konkurs Historyczny im. Anny Milewskiej-Nesterowicz, dedykowany pamięci tragicznie zmarłej, zasłużonej nauczycielki historii, która przez całe swoje życie związana była ze Szkołą w Gąsewie. Celem konkursu jest popularyzacja wiedzy historycznej, kształtowanie patriotyzmu w nawiązaniu do tradycji narodowych i lokalnych oraz uwrażliwianie współczesnej młodzieży na konieczność zachowania pamięci o ludziach, którzy wpisali się w historię małej i dużej Ojczyzny.

Tematem przewodnim II edycji były: „Początki państwa polskiego – od pradziejów ziem polskich do rządów Bolesława Śmiałego”. W konkursie wzięło udział  20 uczniów z gimnazjów powiatu makowskiego.

Wśród licznie przybyłych gości nie zabrakło przedstawicieli władz gminnych i powiatowych, sponsorów, dyrektorów placówek oświatowych, absolwentów,  emerytów i przyjaciół szkoły.

Swą obecnością zaszczycili nas:

 • Roman Zakrzewski – Przewodniczący Rady Powiatu Makowskiego
 • Janusz Gójski – Wicestarosta Makowski
 • Izabela Moroniewicz- Sekretarz Gminy Sypniewo
 • Urszula Milewska – Księgowa Oświaty Gminy Sypniewo
 • Robert Nesterowicz – mąż patronki konkursu, fundator nagród
 • Profesor Władysław Gosiewski – absolwent szkoły w Gąsewie
 • Tadeusz Kruk- historyk, regionalista, członek Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Krasnosielskiej
 • Proboszcz: Ks. kanonik – Andrzej Kotarski
 • Wikariusz: Ks. kanonik – Jan Orzechowski
 • Proboszcz: Ks. kanonik – Edward Kaczmarczyk
 •  ks. kanonik – Antoni Mamiński
 • Andrzej Maluchnik – Dyrektor Zespołu Szkół w Krasnosielcu
 • Agata Kamińska – Dyrektor Przedszkola w Gąsewie
 • Regina Wnuk – wieloletnia Dyrektor Szkoły w Gąsewie
 • Hanna Głażewska – wieloletnia Dyrektor Gimnazjum w Sypniewie
 • Nauczyciele  i opiekunowie uczniów  biorących udział w konkursie
 • Rodzice oraz liczne grono uczniów Zespołu Szkół w Gąsewie

2. rocznicę śmierci Anny Milewskiej–Nesterowicz, nauczycielki, koleżanki i wychowawczyni cała społeczność szkolna uczciła w wyjątkowy sposób. Uroczystość rozpoczął Dyrektor Zespołu Szkół w Gąsewie – Pan Zbigniew Olbryś, który podkreślił wyjątkowość tego konkursu, przywitał gości, podziękował im za przybycie oraz życzył miłych i  niezapomnianych wrażeń.

Uroczystość składała się z dwóch części. Pierwsza w sposób szczególny poruszyła serca widzów, bowiem poświęcona została patronce konkursu, od której uczyliśmy się szacunku dla przeszłości, prawdy, sprawiedliwości i wolności. Uczennica kl. V Zuzanna Częścik w wierszu „O stale obecnych” powtarzała za ks. Janem Twardowskim, że „naprawdę można kochać umarłych, bo właśnie oni są uparcie obecni […] bliżsi niż wtedy kiedy odjeżdżali na chwilę”. Gdy Karolina Płocha i Olga Załęska śpiewały i grały na gitarze „Życie choć piękne tak kruche jest”, był czas na refleksję i zadumę. Wszyscy utwierdziliśmy się w przekonaniu, że Pani Ania „ocaliła znacznie więcej niż duszę…”. Po uczczeniu pamięci minutą ciszy i złożeniu kwiatów na grobie Pani Anny Milewskiej-Nesterowicz,  rozpoczęła się druga część uroczystości.

W klimat 2. edycji konkursu historycznego wprowadziła nas uczennica kl. II gimnazjum Aleksandra Grono, która śpiewała: „Dzień dobry, biały ptaku, twe skrzydła mocne są, pod skrzydłami twymi żyzne pole, jabłko na jabłoni, chleb na stole i najbliższy sercu od pokoleń wspólny dom”. Prowadzący: Anna Wielechowska i Tobiasz Kamiński zprosili do wysłuchania prelekcji na temat początków państwa polskiego. Wykład wygłoszony przez nauczyciela historii – Pana Dariusza Budnego – okazał się nie tylko bardzo interesujący, ale również niezwykle przydatny dla uczestników konkursu. Zmagania konkursowe rozpoczęły się testem pisemnym trwającym 30 minut. W czasie, gdy komisja sprawdzająca oceniała prace,  uczestnicy zostali zaproszeni na poczęstunek, podczas którego mieli możliwość bliższego poznania się i wymiany spostrzeżeń.

Do finału przeszło 9 uczestników z największą liczbą punktów. W części ustnej uczniowie odpowiadali na 3 pytania przygotowane przez komisję konkursową. Odpowiedzi były oceniane przez Jury pod względem merytorycznym, płynności wypowiedzi i poprawności językowej. Pewnie każdy z obecnych na sali miał swojego faworyta, jednak warto podkreślić, że poziom przygotowania uczniów okazał się bardzo wysoki a  każdy z finalistów wykazał się ogromną wiedzą.

W oczekiwaniu na wyniki konkursu obecni na sali mogli obejrzeć przedstawienie, które opowiadało o początkach państwa polskiego. Uczniowie Gimnazjum w Gąsewie zaprezentowali scenki o Lechu, Popielu i Piaście, które przeniosły nas w zupełnie inne czasy i wzbudziły spore zainteresowanie wśród oglądających.

Jury w składzie: Roman Zakrzewski – przewodniczący, Prof. Władysław Gosiewski i Tadeusz Kruk, wyłoniło zwycięzców. Czołowe miejsca zajęli: Leszczyński Mateusz, Pomiechowski Daniel, Beczak Jacek, Ćwiacz Łukasz, Suwiński Mateusz, Rogalski Paweł, Pochmara Adam, Rzepka Jan i Dworecka Weronika. Zwycięzcy otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe (tablety, aparaty fotograficzne), a wszyscy uczestnicy konkursu zostali obdarowani cennymi nagrodami książkowymi. Konkurs zakończyły wystąpienia członków jury i przemówienia gości. W stronę organizatorów popłynęło wiele ciepłych, serdecznych słów.

Gratulujemy wszystkim zwycięzcom i uczestnikom konkursu! Nauczycielom i opiekunom dziękujemy za zaangażowanie i wielki wkład pracy. Zapraszamy do udziału w konkursie za rok!

Serdecznie dziękujemy :
Starostwu Powiatowemu w Makowie Maz., Urzędowi Gminy w Sypniewie za ufundowanie nagród książkowych, Panu Robertowi Nesterowiczowi i Panu Stanisławowi Grono za ufundowanie nagród rzeczowych oraz Radzie Rodziców Zespołu Szkół w Gąsewie za przygotowanie poczęstunku.

GALERIA ZDJĘĆ

WYNIKI KONKURSU HISTORYCZNEGO