III Powiatowy Konkurs Historyczny im. Anny Milewskiej-Nesterowicz

11 grudnia 2014 roku w Zespole Szkół w Gąsewie odbył się III Powiatowy Konkurs Historyczny im. Anny Milewskiej-Nesterowicz, dedykowany pamięci tragicznie zmarłej, zasłużonej nauczycielki historii, która przez całe swoje życie związana była ze Szkołą w Gąsewie. Celem konkursu jest popularyzacja wiedzy historycznej, kształtowanie patriotyzmu w nawiązaniu do tradycji narodowych i lokalnych oraz uwrażliwianie współczesnej młodzieży na konieczność zachowania pamięci o ludziach, którzy wpisali się w historię małej i dużej Ojczyzny.

III edycja konkursu odbywała się pod hasłem: „Rozbicie dzielnicowe Polski od rządów Władysława Hermana do koronacji królewskiej Władysława Łokietka w 1320 roku”. W konkursie wzięło udział 15 uczniów z gimnazjów powiatu makowskiego.

Na uroczystość przybyli przedstawiciele władz powiatowych i gminnych, sponsorzy, dyrektorzy placówek oświatowych, emeryci i przyjaciele szkoły.

Swą obecnością zaszczycili nas:

 • Roman Zakrzewski – Wieloletni Przewodniczący Rady Powiatu Makowskiego, przewodniczący Jury
 • Dariusz Wierzbicki – Wicestarosta Makowski
 • Jarosław Napiórkowski – Wójt Gminy Sypniewo
 • Marek Mamiński – Przewodniczący Komisji Oświaty Rady Gminy Sypniewo
 • Urszula Milewska – Księgowa Oświaty Gminy Sypniewo
 • Robert Nesterowicz – mąż patronki konkursu, fundator nagród
 • Stanisław Grono – fundator nagród
 • Krzysztof Wachol – Radny Powiatu, historyk, członek Jury
 • Dariusz Budelewski – historyk, członek Jury
 • Proboszcz: ks. kanonik – Andrzej Kotarski
 • Wikariusz: ks. kanonik – Jan Orzechowski
 • Proboszcz: ks. kanonik – Edward Kaczmarczyk
 • ks. kanonik – Antoni Mamiński
 • Agata Kamińska – Dyrektor Przedszkola w Gąsewie
 • Barbara Augustyniak – Wicedyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Sypniewie
 • Jan Kolos – Dyrektor Zespołu Szkół NR 1w Makowie Maz.
 • Regina Wnuk – wieloletnia Dyrektor Szkoły w Gąsewie
 • Hanna Głażewska – wieloletnia Dyrektor Gimnazjum w Sypniewie
 • Nauczyciele i opiekunowie uczniów biorących udział w konkursie
 • Rodzice oraz liczne grono uczniów Zespołu Szkół w Gąsewie
 • Przedstawiciele mediów

3. rocznicę śmierci Anny Milewskiej–Nesterowicz, nauczycielki, koleżanki i wychowawczyni cała społeczność szkolna uczciła w wyjątkowy sposób. Uroczystość rozpoczął Dyrektor Zespołu Szkół w Gąsewie – Pan Zbigniew Olbryś, który podkreślił wyjątkowość tego konkursu, przywitał gości, podziękował im za przybycie oraz życzył miłych i niezapomnianych wrażeń.

Pierwsza część uroczystości poświęcona została patronce konkursu, która z pasją i zamiłowaniem przekazywała uczniom wiedzę z historii, geografii, wiedzy o społeczeństwie, tworząc historię szkoły. Uczennica Aleksandra Rogala, wierszem Ernesta Brylla, nawiązała do motywu Anioła widniejącego na wymownej dekoracji. Ola powtarzała za poetą:„ Za oknem przecież anioł krąży. […] On z nieba na to jest posłany, by czuwał wiernie przy człowieku”. Prowadzący: Zuzanna Chodkowska i Szymon Kołodziejczyk podkreślili, że pamięć o Pani Ani jest wciąż żywa wśród całej społeczności szkolnej: „ Wciąż widzimy Jej twarz. Płynie tu gdzieś z głębi wspomnień. Powraca często, zawsze życzliwa, radosna i uśmiechnięta”. To z myślą o Niej uczennica klasy I gimnazjum Zuzanna Chodkowska napisała wiersz pt. „Anioł”, który zaprezentowała w pięknej recytacji. Następnie Bogumiła Gamdzyk, Anna Wielechowska, Bogusława Borkowska i Natalia Klik zaśpiewały piosenkę Patrycji Markowskiej „Pożegnanie”. Jakże wymowne słowa: „Chociaż żal, to na mnie pora już. Chociaż żal, to we mnie świat się kończy tu. Chociaż żal, zamyka się mój czas …. ” dostarczyły wszystkim refleksji i zadumy. Pamięć o patronce konkursu uczczono minutą ciszy i złożeniem kwiatów na Jej grobie.

W klimat drugiej części III edycji konkursu historycznego wprowadziła wszystkich prelekcja nauczyciela historii naszej szkoły – Pana Dariusza Budnego na temat rozbicia dzielnicowego Polski od rządów Władysława Hermana do koronacji królewskiej Władysława Łokietka w 1320 roku. Po interesującym i niezwykle przydatnym dla uczestników konkursu wykładzie, obejrzeliśmy inscenizację „W karczmie pod Lutym Turem” na podstawie powieści „Krzyżacy” Henryka Sienkiewicza. Następnie odbyła się prezentacja uczestników konkursu. Zmagania konkursowe rozpoczęły się testem pisemnym trwającym 30 minut. W czasie, gdy komisja sprawdzająca oceniała prace, uczestnicy zostali zaproszeni na poczęstunek, podczas którego mieli możliwość bliższego poznania się i wymiany spostrzeżeń.

Do finału przeszło 8 uczestników z największą liczbą punktów. W części ustnej uczniowie odpowiadali na 3 pytania przygotowane przez komisję konkursową. Odpowiedzi były oceniane przez Jury pod względem merytorycznym, płynności wypowiedzi i poprawności językowej. Pewnie każdy z obecnych na sali miał swojego faworyta, jednak warto podkreślić, że poziom przygotowania uczniów okazał się bardzo wysoki a każdy z finalistów wykazał się ogromną wiedzą.

W oczekiwaniu na wyniki konkursu obecni na sali mogli obejrzeć kolejne dwie scenki w wykonaniu uczniów koła teatralnego: „Jurand u bram zamku w Szczytnie” i „Pojedynek Zbyszka z Rotgierem”. Przedstawienie to wzbudziło duże zainteresowanie wśród oglądających i doskonale pokazało, że „ potęga Krzyżaków na krzywdzie ludzkiej i na zdradzie stała”.

Jury w składzie: Roman Zakrzewski – przewodniczący, Krzysztof Wachol i Dariusz Budelewski, wyłoniło zwycięzców. Czołowe miejsca zajęli: Beczak Jacek, Pomiechowski Daniel, Leszczyński Mateusz, Rzepka Jan, Suwiński Mateusz, Wiewiórkowski Rafał, Jaskułowski Paweł, Zieliński Kamil. Zwycięzcy otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe (smartfony, tablety, słuchawki), a wszyscy uczestnicy konkursu zostali obdarowani cennymi nagrodami książkowymi. Konkurs zakończyły wystąpienia członków jury i przemówienia gości. W stronę organizatorów popłynęło wiele ciepłych, serdecznych słów.

Gratulujemy wszystkim zwycięzcom i uczestnikom konkursu! Nauczycielom i opiekunom dziękujemy za zaangażowanie i wielki wkład pracy. Zapraszamy do udziału w konkursie za rok!

Serdecznie dziękujemy: Starostwu Powiatowemu w Makowie Maz., Urzędowi Gminy w Sypniewie za ufundowanie nagród książkowych, Panu Robertowi Nesterowiczowi i Panu Stanisławowi Grono za ufundowanie nagród rzeczowych oraz Radzie Rodziców Zespołu Szkół w Gąsewie za przygotowanie poczęstunku.

PROTOKÓŁ KOŃCOWY