IV Powiatowy Konkurs Historyczny im. Anny Milewskiej–Nesterowicz