Lista Sponsorów

Dyrektor Zespołu Szkół w Gąsewie Poduchownym składa serdeczne podziękowania wszystkim, którzy uczestniczyli w obchodach
„Jubileuszu 200-lecia Szkoły w Gąsewie”.

Dziękuje Marszałkowi Województwa Mazowieckiego Panu Adamowi Struzikowi za objęcie Uroczystości honorowym patronatem.

Szczególne podziękowania dla sponsorów za okazane wsparcie
finansowe i rzeczowe.

Sponsorzy obchodów „Jubileuszu 200-lecia Szkoły w Gąsewie”:

 • Wspólnota Wsi Nowe Gąsewo
 • Pan Władysław Gosiewski
 • Bank Spółdzielczy w Krasnosielcu
 • Zakład Mleczarski POLINDUS
 • Pan Roman Zakrzewski
 • Pan Stanisław Grono
 • Pan Lech Rawa
 • Pan Janusz Rawa
 • Państwo Grażyna i Marian Majkowscy
 • Pan Aleksander Wojna
 • Pan Dariusz Szewczak
 • Pan Mirosław Głażewski
 • Pan Bogdan Żebrowski
 • Pan Włodzimierz Głażewski
 • Pan Janusz Zakrzewski
 • OSP w Zamościu
 • Państwo Anna i Mirosław Świercz
 • Pani Maria Olkowska

Dziękuje również wszystkim, którzy pomagali przy organizacji Jubileuszu:

 •  Księdzu Proboszczowi Andrzejowi Kotarskiemu
  i wszystkim Duszpasterzom
 •  Panu Wójtowi Jarosławowi Napiórkowskiemu
  i
   pracownikom Urzędu Gminy Sypniewo
 • Radzie Gminy Sypniewo
 • Rodzicom Uczniów Zespołu Szkół w Gąsewie
 • Zespołowi Gąsewianka
 • Orkiestrze OSP w Gąsewie
 • Strażakom z OSP w Gąsewie i OSP w Zamościu
 • Panu Adamowi Lipka
 • Panu Adamowi Włodarskiemu
 • Pani Reginie Wnuk
 • Pani Agacie Kamińskiej
 • Pani Annie Nowak
 • Panu Wojciechowi Grono
 • Panu Ireneuszowi Kamińskiemu
 • Panu Andrzejowi Majkowskiemu
 • Panu Jackowi Gutowskiemu
 • Panu Andrzejowi Orzoł
 • Panu Krzysztofowi Ćwiacz
 • Panu Jakubowi Głażewskiemu
 • Panu  Andrzejowi Kołakowskiemu
 • Pani Jadwidze Piętka
 • Pani Elżbiecie Ogrodowicz
 • Firmie CENTROBUD z Makowa Maz.