Pasowanie na ucznia

 

W dniu 28 października br. pierwszoklasiści ze Szkoły Podstawowej w Gąsewie Poduchownym zostali uroczyście pasowani na uczniów.

Uroczystość umilił występ uczniów, którzy zaprezentowali krótki program artystyczny.

Następnie odbyło się uroczyste ślubowanie. Uczniowie złożyli przysięgę na sztandar szkoły, w której przyrzekali być dobrymi Polakami, sumiennie wywiązywać się z obowiązków wynikających z roli ucznia i dbać o dobre imię swojej szkoły. Po ślubowaniu Pan Dyrektor Zbigniew Olbryś kładąc ołówek na ramieniu każdego pierwszoklasisty, wypowiedział długo oczekiwane przez nich słowa: „Pasuję cię na ucznia Szkoły Podstawowej w Gąsewie”.

Po uroczystości uczniowie otrzymali drobne upominki od Samorządu Uczniowskiego i udali się na słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców.