Plan lekcji uczniów gimnazjum
od września 2015 r.

Klasa 1 gimnazjum

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
J. Angielski Religia J. Angielski J. Polski J. Polski
Chemia Geografia Muzyka W-F Matematyka
Matematyka J. Polski W-F Fizyka W-F
Informatyka J. Polski Religia Fizyka Godz. Wych.
J. Polski Biologia Chemia Geografia Biologia
W-F Plastyka Matematyka Matematyka J. Rosyjski
S.K.S. Dz./ koło Historyczne/ Wyr. z J. Polskiego J. Rosyjski Historia J. Angielski Historia
S.K.S. Chł./ koło Dziennikarskie/ Wyr. Biologiczno-Chemiczne S.K.S. Dz./ Koło komputerowe/ Wyr. z J. Angielskiego Koło Teatralne/Zesp. Wyr. z Matematyki S.K.S. Chł./ Koło Muzyczne Koło Przyrodnicze

Klasa 2 gimnazjum

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
MatematykaGeografiaW-FFizykaW-F
J.AngielskiJ.PolskiJ.AngielskiFizykaJ.Polski
Godzina Wychowawczna ReligiaZaj.ArtystyczneW-FJ.Polski
J.Polski Matematyka ChemiaHistoriaBiologia
HistoriaJ.RosyjskiMatematykaMatematyka J.Rosyjski
WOSW-FJ.PolskiJ.AngielskiGeografia
Koło historyczne/ SKS dziewczyn/ Zaj. Wyr. J. PolskiInformatykaReligiaW.R
koło dziennikarskieSKS Dz/ Koło Komputerowe/ Zaj, Wyr, J.Angielski Koło Teatralne/ Zaj, Wyr, Z Mat.SKS Ch/Koło Muzyczne

Klasa 3 gimnazjum

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
Chemia J.Polski Zaj. Artystyczne W-F matematyka
Matematyka Religia W-F j.Polski W-F
J.Angielski Geografia J.Angielski Godz. Wych Zaj. Techniczne
Historia Chemia Matematyka Matematyka J.Polski
Zaj. Techniczne Matematyka J.Polski Fizyka WOS
J.Polski J.Rosyjski Historia Biologia Religia
SKS Dz/ Koło Historyczne/ Z, Wyr, J.Polski W-F Fak. J.Polski/ Fak.Matematyka Fak. Fizyka/Fak.Biologia-Chemia Angielski
SkS ch/Koło Dziennikarskie/Z. Wyr, Biologia-Chemia SKS Dz/ koło Komputerowe/Z, Wy, J.Polski Koło teatralne/Zes. Wyr. Matematyka SKS Chłopcy/Koło Muzyczne fakultety z historii/ fakultety z angielskiego