Plan lekcji uczniów gimnazjum
od września 2015 r.

Klasa 1 gimnazjum

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
W-F J. Polski w-fw-f w-f
Religia Chemia plastykaJ. polskimatematyka
J. Angielski Historia religiahistoriaJ. Angielski
Matematyka J. Rosyjski godz. wychowawczabiologiageografia
Biologia Matematyka informatyka matematykaJ. Rosyjski
J. Polski Muzyka w. r J. AngielskiJ. Polski
Edukacja dla bezpieczeństwa SKS Dz/Koło komputerowe J. polskifizykakoło historyczne/ zespół wyrównawczy z języka polskiego
Koło Teatralne/ Z. Wyrównawcze z biologi ichemi SKS ch/Koło muzyczne koło dziennikarskie/wyrównawcze z matematyki zespół wyrównawczy z języka angielskiegozespół wyrównawczy z języka rosyjskiego

Klasa 2 gimnazjum

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
Język Angielski WosReligiahistoriazajęcia artystyczne
W-FJęzyk polskiw-fw-fw-f
MatematykachemiabiologiaJęzyk polskimatematyka
Historia matematyka matematyka godz.-wychJęzyk polski
Język Polski Język angielskigeografiafizyka geografia
ReligiaJęzyk rosyjskiJęzyk polskifizykaJęzyk rosyjski
SKS dz/ koło komputerowe informatyka Język angielskiKoło historyczne/wyrównawcze z języka polskiego
Koło Teatralne/Wyrównawcze z biologi i chemiiSKS ch/ Koło muzyczne koło dziennikarskie/ zespół wyrównawczy z matematyki zespół wyrównawczy z Języka angielskiegowyrównawcze z języka rosyjskiego

Klasa 3 gimnazjum

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
matematyka chemia biologiaJęzyk polskimatematyka
Język angielski historiareligiareligia Język angielski
w-f Język polski w-fw-fw-f
Język polskiJęzyk angielski wosfizykazaj. techniczne
zaj. techniczne Język rosyjskiJęzyk polskichemiaJęzyk polski
geografia matematykamatematykamatematykahistoria
fak.J.ang./fak.b.chSKS dz./koło komputerowe zaj. artystycznegodz. wych.koło historyczne/zespół wyrównawczy z języka polskiego
koło teatralne/wyrównawcze z biologi ichemii SKS ch./Koło muzyczneKoło dziennikarskie/ wyrównawcze z matematyki fakultety z fizyki/ fakultety z matematykifakultety z historii