Plan lekcji uczniów gimnazjum
od września 2015 r.

Klasa 1 gimnazjum

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
W-F J. Polski w-f w-f w-f
Religia Chemia plastyka J. polski matematyka
J. Angielski Historia religia historia J. Angielski
Matematyka J. Rosyjski biologia godz.wych geografia
Biologia Matematyka matematyka jnformatyka J. Rosyjski
J. Polski Muzyka j.polski J. Angielski J. Polski
Edukacja dla bezpieczeństwa SKS Dz/Koło komputerowe SKS fizyka koło historyczne/ zespół wyrównawczy z języka polskiego
Koło Teatralne/ Z. Wyrównawcze z biologi ichemi SKS ch/Koło muzyczne koło dziennikarskie/wyrównawcze z matematyki / SKS ch. zespół wyrównawczy z języka angielskiego zespół wyrównawczy z języka rosyjskiego /SKS 1-2

Klasa 2 gimnazjum

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
Język Angielski Wos w-r historia zajęcia artystyczne
W-F Język polski w-f w-f w-f
Matematyka chemia biologia Język polski matematyka
Historia matematyka matematyka godz.-wych Język polski
Język Polski język angielski geografia fizyka geografia
jnformatyka Język rosyjski religia fizyka Język rosyjski
religia SKS ch/ koło muzyczne język polski Język angielski Koło historyczne/wyrównawcze z języka polskiego
Koło Teatralne/Wyrównawcze z biologi i chemii SKS dz/ koło komputerowe koło dziennikarskie/ zespół wyrównawczy z matematyki /SKS chł zespół wyrównawczy z Języka angielskiego wyrównawcze z języka rosyjskiego /SKS 1-2

Klasa 3 gimnazjum

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
matematyka chemia biologia Język polski matematyka
Język angielski historia religia religia Język angielski
w-f Język polski w-f w-f w-f
Język polski Język angielski wos fizyka zaj. techniczne
zaj. techniczne Język rosyjski Język polski chemia Język polski
geografia matematyka matematyka matematyka historia
fak.J.ang./fak.b. SKS ch./koło muzyczne zaj. artystyczne godz. wych. W.R
koło teatralne/wyrównawcze z biologi ichemii SKS dz./Koło komputerowe Koło dziennikarskie/ wyrównawcze z matematyki fakultety z fizyki/ fakultety z matematyki fakultety z historii/ fakultety z polskiego