Plan lekcji uczniów szkoły podstawowej
od września 2013 r.

 

Klasa 1

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
KZ KZ KZ KZ KZ
KZ KZ KZ KZ KZ
KZ KZ J. angielski KZ KZ
J. angielski KZ (w-f) KZ (w-f) KZ KZ (w-f)
Religia Zespół wyrównawczy Religia Zaj. logopedyczne
Gry i zabawy Koło plastyczne
Korektywa

Klasa 2

Poniedziałek Wtorek Sroda Czwartek Piątek
KZ KZ (w-f) KZ KZ KZ
KZ KZ KZ KZ KZ
KZ KZ KZ KZ KZ
KZ (w-f) J. angielski Religia KZ Religia
Zespół wyrównawczy Koło religijne J. angielski KZ (w-f) Zespół wyrównawczy
Gry i zabawy Koło religijne
Korektywa

Klasa 3

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
KZ KZ KZ KZ KZ
KZ KZ (w-f) KZ KZ KZ
KZ KZ KZ KZ KZ
Religia Religia J. angielski KZ KZ
J. angielski Zespół wyrównawczy Zespół wyrównawczy KZ (w-f)
Gry i zabawy Koło plastyczne
Korektywa, SKS dz.
SKS chł.

Klasa 4

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
Plastyka (4) J. polski Matematyka Matematyka J. polski
J. rosyjski Przyroda Muzyka Zaj. techniczne J. polski
Matematyka J. angielski Religia J. polski J. angielski
Historia Matematyka J. polski Godz. wych. Zaj. komputerowe
J. polski W-f W-f Religia W-f
J. angielski Religia J. rosyjski W-f Przyroda
Koło teatralne Zesp. wyr. z j.ang. Korektywa, SKS dz.
Zesp. wyr. z j.polskiego Koło muzyczne Zesp.wyr. z matem. SKS chł., Koło przyrodnicze Koło szachowe

Klasa 5

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
Przyroda Historia Muzyka Godz. wych. J. angielski
Matematyka J. angielski Religia J. polski Zaj. komputerowe
Plastyka J. polski Historia J. angielski Religia
J. polski Przyroda Matematyka Przyroda Matematyka
W-f Matematyka J. rosyjski Matematyka J. polski
J. rosyjski W-f J. polski Zaj. techniczne W R
Koło teatralne Zesp. wyr. z j. ang Koło komputerowe W-f W-f Korektywa, SKS dz.
Zesp. wyr. z j.polskiego Koło muzyczne Zesp. wyr z matem. SKS chł., Koło przyrodnicze Koło szachowe

Klasa 6

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
Matematyka J. angielski Religia J. polski Informatyka
J. angielski J. polski J. rosyjski Historia J. angielski
Przyroda Historia Matematyka Matematyka J. polski
W-f W-f Plast/Muzyka W-f Godz. wych.
J. rosyjski Przyroda J. polski Przyroda Matematyka
J. polski Matematyka Technika Religia W-f
Koło teatralne Zesp. wyr. z j.angielskiego Zesp. wyr.z matematyki Zaj. fakult. z j.polskiego Zaj. fakult. z matematyki Korektywa, SKS dz.
Koło muzyczne Zesp. wyr. z j.polskiego SKS chł., Koło przyrodnicze Koło szachowe