Plan lekcji uczniów szkoły podstawowej
od września 2014 r.

 

Klasa 1

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
KZ KZ KZ KZ (w-f) KZ
KZ KZ KZ (w-f) KZ KZ
KZ (w-f) KZ KZ KZ Religia
Zespół wyrównawczy Zaj. logopedyczne KZ (w-f) KZ Religia KZ
Korektywa Zespół wyrównawczy Zaj. logopedyczne Zespół wyrównawczy Koło plastyczne J. angielski KZ
Gry i zabawy
SKS

Klasa 2

Poniedziałek Wtorek Sroda Czwartek Piątek
KZ KZ KZ KZ KZ
KZ KZ KZ KZ KZ
KZ KZ (w-f) Religia KZ (w-f) KZ (w-f)
Religia KZ J. angielski KZ KZ
KZ (w-f) Religia Zaj. logopedyczne Koło religijne Zespół wyrównawczy
Korektywa Koło plastyczne Koło religijne Gry i zabawy
SKS

Klasa 3

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
KZ KZ KZ KZ KZ
KZ KZ KZ J. angielskiKZ
KZ KZKZ KZ KZ
KZ (w-f) KZ (w-f)J. angielskiKZ (w-f)Religia
Religia Zespół wyrównawczyLogopedia KZ Zespół wyrównawczy
Koło religijne Koło plastyczne Gry i zabawy
SKS

Klasa 4

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
J. rosyjski J. angielski J. angielski J. polski W-f
Religia Przyroda J. polski J. polski Matematyka
W-f W-f Przyroda Matematyka J. polski
Plastyka Muzyka J. rosyjski Zaj. komputerowe Zaj. techn.
J. polski J. polski Matematyka Godz. wych. Historia
Przyroda Matematyka W-f Religia J. angielski
Koło teatralne Zesp. wyr. z j.polskiego Koło muzyczne SKS Zesp. wyr. z j. angielski, SKS
Koło matematyczne Zesp.wyr. z matem. Koło komputerowe Koło przyrodnicze Koło szachowe

Klasa 5

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
Religia Muzyka Przyroda Godz. wych. Matemayka
Plastyka J. angielski J. angielski Matematyka J. polski
J. rosyjski Przyroda J. polski W-f Zaj. techn.
Przyroda Matematyka Matematyka Historia J. angielski
Matematyka Historia W-f Zaj. komputerowe W-f
W-f J. polski J. rosyjski J. polski Religia
Koło teatralne Zesp. wyr. z j.polskiego Zesp. wyr. z j.polskiego Koło muzyczne, zesp. wyr z matematyki J. polski Zesp. wyr. z j. angielskiego, SKS
Koło matematyczne Zesp. wyr. z matem. Koło komputerowe Koło przyrodnicze, Koło szachowe

Klasa 6

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
Plastyka Przyroda J. polski J. angielski J. polski
J. rosyjski Religia Przyroda W-f W.R
Historia J. angielski J. angielski J. polski Muzyka
Matematyka J. polski Zaj. komputerowe J. polski W-f
W-f Matematyka J. rosyjski Przyroda Matematyka
J. polski W-f Matematyka Godz. wych. Historia
Koło teatralne Zaj. techn. Koło muzyczne, zesp. wyr. matematyka Religia Zesp. wyr. z j. angielskiego SKS
Koło matematyczne Zesp. wyr. z j. polskiego Zaj. fakult. z j.polskiego Koło komputerowe Koło przyrodnicze, Koło szachowe Zaj. fakult. z j. angielskiego

Brand name drugs Canada pharmacy @(& canadian drug stores are buying their medications.