Plan lekcji uczniów szkoły podstawowej
od września 2014 r.

 

Klasa 1

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
KZ KZ KZ KZ (w-f) KZ
KZ KZ KZ (w-f) KZ KZ
KZ KZ KZ KZ Religia
J. angielski KZ (w-f) KZ Religia KZ
Zespół wyrównawczy Zaj. logopedyczne Zespół wyrównawczy Koło plastyczne J. angielski KZ
Korektywa Gry i zabawy
SKS

Klasa 2

Poniedziałek Wtorek Sroda Czwartek Piątek
KZ KZ KZ KZ KZ
KZ KZ KZ KZ KZ
KZ KZ (w-f) Religia KZ (w-f) KZ (w-f)
KZKZJ. angielski KZ KZ
J. angielski Religia Zaj. logopedyczneKoło religijneZespół wyrównawczy
Korektywa Koło plastyczneKoło religijneGry i zabawy
SKS

Klasa 3

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
KZ KZ KZ (w-f) KZ KZ
KZ KZ KZ KZ (w-f) Religia
KZ Religia KZ J. angielski J. angielski
KZ (w-f) KZ KZ KZ KZ
Zespół wyrównawczy KZ Zespół wyrównawczy Zaj. logopedyczne KZ
Korektywa Koło plastyczne Koło religijne Gry i zabawy
SKS

Klasa 4

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
Plastyka Zaj. komputerowe Godz. wych. J. polski W-f
Religia J. angielski J. polski Matematyka J. polski
W-f W-f Matematyka Zaj. techniczne Matematyka
J. rosyjski Przyroda J. rosyjski J. angielski J. angielski
Matematyka J. polski Przyroda Historia Przyroda
J. polski J. polski Muzyka W-f Religia
Koło teatralne Zesp. wyr. z j.polskiego Koło muzyczne SKS SKS
Koło matematyczne Zesp.wyr. z matem. Koło komputerowe Koło przyrodnicze Koło szachowe

Klasa 5

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
Historia J. polskiJ. rosyjskiJ. angielskiJ. polski
PlastykaJ. polskiReligia J. polski Matematyka
ReligiaPrzyroda W-fW-fMuzyka
MatematykaJ. angielski Zaj. komputerowe Matematyka Przyroda
J. polskiW-fMatematykaPrzyroda W-f
J. rosyjskiGodz. wych. Zaj. techniczneHistoriaJ. angielski
Koło teatralne Zesp. wyr. z j.polskiego Koło muzyczne W R S K S
Koło matematyczneZesp. wyr. z matem.Koło komputerowe Koło przyrodnicze, Koło szachowe

Klasa 6

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
Religia J. angielski Religia Matematyka Matematyka
Historia Przyroda Przyroda J. angielski Przyroda
Plastyka J. polski J. polski J. polski J. polski
J. polski J. polski Matematyka W-f Historia
J. rosyjski Matematyka W-f Zaj. komputerowe J. angielski
W-f W-f J. rosyjski Zaj. techniczne Muzyka
Koło teatralne Zaj. fakult. z matematyki Zesp. wyr. z matem. Godz. wych. S K S
Koło matematyczne Zesp. wyr. z j. polskiego Zaj. fakult. z j.polskiego Koło komputerowe Koło przyrodnicze, Koło szachowe Zaj. fakult. z j. angielskiego