SPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTY

Dnia 4 kwietnia 2013r.  do sprawdzianu kompetencji przystąpiło 16 uczniów z klasy VI  – wychowankowie p. Ewy Wnuk – Włodarskiej. W ciągu 60 minut uczniowie mogli sprawdzić swoją wiedzę i umiejętności, które nabyli     w szkole podstawowej.

Sprawdzian Kompetencji Szóstoklasisty bada wiadomości i umiejętności na kilku obszarach : czytanie, pisanie, rozumowanie, wykorzystywanie wiedzy w praktyce oraz korzystanie z informacji.

Mamy nadzieje, że uczniowie poradzili sobie z testem. Czekamy teraz na wyniki, które będą w czerwcu.

GALERIA ZDJĘĆ