Świetlica

Regulamin świetlicy

Uczeń przebywający w świetlicy jest zobowiązany:

  • wypełniać polecenia nauczyciela,
  • dostosować pracę własną do tematyki odbywających się zajęć,
  • przebywać w świetlicy do czasu zakończenia organizowanych zajęć,
  • do kulturalnego zachowania się,
  • stwarzać warunki i tworzyć atmosferę dobrego koleżeństwa,
  • dbać o czystość i estetykę pomieszczenia oraz pomagać w jej utrzymaniu,
  • szanować powierzony sprzęt i materiały wyposażenia świetlicy.

Uczeń przebywający w świetlicy ma prawo do:

  • samodzielnego odrabiania zadań domowych oraz korzystania z pomocy kolegów i nauczycieli,
  • wykorzystywania, za zgodą nauczycieli – wychowawcy i opiekunów, pomocy dydaktyczno – wychowawczych oraz sprzętu znajdującego się w świetlicy,
  • zgłaszania własnych propozycji do tematyki organizowanych zajęć.

Uczniowie, którzy mają lekcje lub zastępstwa w świetlicy szkolnej, zobowiązani są oczekiwać na nie przed salą świetlicy.