UROCZYSTOŚĆ PASOWANIA NA UCZNIA

Dnia 18 października odbyła się uroczystość Pasowania uczniów klas I. Z tej okazji pierwszoklasiści pod kierunkiem wychowawczyni p. Magdaleny Ćwiacz zaprezentowali swoje zdolności w programie artystycznym. Następnie w atmosferze powagi, z udziałem sztandaru szkoły, złożyli uroczyste ślubowanie i zostali pasowani przez Pana Dyrektora Szkoły na uczniów klasy I.
Na pamiątkę tego wydarzenia dzieci otrzymały dyplomy i upominki od Samorządu Uczniowskiego.
Zwieńczeniem uroczystości był poczęstunek przygotowany przez rodziców.