VI Powiatowy Konkurs Historyczny im. Anny Milewskiej-Nesterowicz

 

 

Jeśli ktoś żyje w Twej pamięci, nie potrzeba nic więcej!

            12 grudnia 2017 roku w Szkole Podstawowej im. Władysława Stanisława Reymonta w Gąsewie Poduchownym odbył się VI Powiatowy Konkurs Historyczny im. Anny Milewskiej-Nesterowicz. Dyrektor szkoły Zbigniew Olbryś powitał zgromadzonych gości i uczniów przybyłych na konkurs, dedykowany pamięci tragicznie zmarłej w 2011 r., zasłużonej nauczycielki historii. Przypomniał wyjątkową sylwetkę patronki konkursu – wspaniałej wychowawczyni, pedagoga, szlachetnego człowieka. Celem konkursu jest nie tylko popularyzacja wiedzy historycznej, ale również odkrywanie uzdolnień historycznych i uwrażliwianie współczesnej młodzieży na historię małej i dużej Ojczyzny.

            Na uroczystość przybyli przedstawiciele władz powiatowych i gminnych, sponsorzy, dyrektorzy placówek oświatowych, emeryci i przyjaciele szkoły. Swoją obecnością zaszczycili nas: Roman Zakrzewski – wieloletni Przewodniczący Rady Powiatu Makowskiego, Janusz Gójski – Przewodniczący Rady Powiatu Makowskiego, Dariusz Wierzbicki – Wicestarosta Makowski, Jarosław Napiórkowski – Wójt Gminy Sypniewo, Izabela Moroniewicz – Sekretarz Gminy Sypniewo, Mirosław Augustyniak – Radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego, Kazimierz Białobrzeski – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu, Robert Nesterowicz – mąż patronki konkursu, fundator nagród; Bożena Kneć – Starszy Wizytator Kuratorium Oświaty – Delegatura w Ostrołęce, Krzysztof Wachol – Radny Powiatu, historyk; Robert Kluczek – historyk, Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. M. Skłodowskiej – Curie w Makowie Mazowieckim, Wiesława Kowalczyk – Wicedyrektor Zespołu Szkół im. Żołnierzy Armii Krajowej w Makowie Maz., Bogdan Żebrowski – Radny Powiatu Makowskiego, Leszek Biedrzycki – Wiceprzewodniczący Rady Gminy Sypniewo, Urszula Milewska – Księgowa Oświaty Gminy Sypniewo. Wśród gości byli również nauczyciele i opiekunowie uczniów biorących udział w konkursie, rodzice, reprezentacja Koła Gospodyń Wiejskich w Gąsewie: Hanna Borkowska i Barbara Lipka; Zdzisława Sadowska – Radna Gminy Sypniewo, Elżbieta Guzowska – sołtys wsi Gąsewo oraz przedstawiciele mediów.

            Prowadzący – Paulina Chrzanowska i Igor Podpora zapewnili o tym, że pani Ania żyje w pamięci oraz we wspomnieniach wszystkich, którzy Ją znali i pozostanie w naszych sercach na zawsze: „Życie jest jak wielkie jezioro wolno wypełniające się strumieniem lat. W miarę, jak woda się podnosi, ślady przeszłości znikają pod nią jeden za drugim. Ale wspomnienia zawsze będą wychylać głowę, póki jezioro się nie przepełni”. Pięknie wyrecytowany przez Aleksandrę Grono i Patrycję Michalak wiersz uświadomił zebranym, czym jest pamięć. Uczennice Emilia Chrzanowska, Zuzanna Częścik, Emilia Gamdzyk, Aleksandra Grono i Weronika Milewska zaśpiewały piosenkę Seweryna Krajewskiego „Wszystkim, którzy o nas pamiętają”. Minutą ciszy uczczono pamięć o patronce konkursu. Delegacja uczniów udała się na cmentarz, aby zapalić znicz i złożyć kwiaty na grobie Anny Milewskiej-Nesterowicz.

            Tegoroczna edycja odbywała się pod hasłem: Rzeczpospolita  w XVII wieku od Wazów do Wettinów. W tematykę drugiej części VI edycji konkursu historycznego wprowadził zebranych nauczyciel historii – Dariusz Budny.

To już szósty konkurs historyczny, który ta wspaniała szkoła przygotowała – mówił Roman Zakrzewski. XVII wiek – to niesamowity okres w historii naszej Rzeczpospolitej. Byliśmy największym obszarowo krajem europejskim, 1 mln km 2. […] Z tej pięknej XVII – wiecznej historii trzeba wyciągnąć wnioski. Kiedy w kraju była zgoda, kiedy było mało prywaty, to wtedy byliśmy silni i żeśmy zwyciężali wszystkie bitwy. A kiedy zaczynaliśmy się kłócić i mniej dbać o wspólne dobro, to wtedy dookoła wszystkie sępy na nas uderzały i trzeba było zaczynać wszystko od początku. Cyprian Norwid pisał, że „ojczyzna to wielki, zbiorowy obowiązek” i trzeba o tym pamiętać również dzisiaj!

            Do rozgrywek przystąpiło 12 uczniów klas drugich i trzecich gimnazjów z powiatu makowskiego. Byli wśród nich uczniowie ze szkół w Gąsewie, Karniewie, Makowie Mazowieckim (Gimnazjum nr 1), Różanie i Sypniewie.

            Konkurs składał się z dwóch części. Eliminacje pisemne miały formę testu trwającego 30 minut. Do finału przeszło 8 uczestników z największą liczbą punktów. W części ustnej uczniowie odpowiadali na 3 pytania przygotowane przez komisję konkursową.

            Podczas oczekiwania na wyniki konkursu grupa teatralna zaprezentowała dwie scenki z „Trylogii” Henryka Sienkiewicza. Widzowie wyrazili uznanie dla umiejętności aktorskich uczniów- owacją na stojąco podziękowano im za wspaniały występ.

            Przewodniczący Rady Powiatu Makowskiego Janusz Gójski oraz Radny Powiatu Makowskiego, nauczyciel historii-Dariusz Budny podziękowali uczniom działającym w szkolnym Kole Teatralnym i Kole Muzycznym za przepiękną i niezwykle wzruszającą oprawę artystyczną VI edycji Powiatowego Konkursu Historycznego im. Anny Milewskiej-Nesterowicz. Na ręce opiekunów przekazali słodkie upominki.

            Jury, w skład którego weszli: Roman Zakrzewski – przewodniczący, Robert Nesterowicz, Krzysztof Wachol i Robert Kluczek – wyłoniło najlepszych. Tegoroczną zwyciężczynią konkursu została Aleksandra Książak (Gimnazjum w Różanie). II miejsce należało do Szymona Otłowskiego  (Gimnazjum w Gąsewie), a miejsce III przyznano Łukaszowi Wiewiórkowskiemu (Gimnazjum w Gąsewie). IV miejsce zajął Konrad Grono (Gimnazjum w Gąsewie), V miejsce – Bartosz Łaskarzewski (Gimnazjum w Gąsewie), VI miejsce – Karolina Straszak (Gimnazjum nr 1 w Makowie Maz.), VII miejsce – Ludwika Otłowska (Gimnazjum w Karniewie), VIII miejsce – Gabriela Niesłuchowska (Gimnazjum w Karniewie). GRATULUJEMY NAGRODZONYM!

            Na uczestników konkursu czekały nagrody: tablety, smartfony, słuchawki, książki i kalendarze ufundowane przez Roberta Nesterowicza, Stanisława Grono, Wójta Gminy Sypniewo Jarosława Napiórkowskiego, Starostwo Powiatowe w Makowie Mazowieckim oraz Mirosława Augustyniaka – Radnego Sejmiku Województwa Mazowieckiego. Podziękowania i upominki otrzymali również opiekunowie uczniów.

– Wspaniały konkurs, wysoki poziom, on co roku jest coraz większy i z tego jesteśmy bardzo zadowoleni. Gratulujemy wszystkim! Mam sentyment do szkoły w Gąsewie. Ta maleńka szkoła chce pokazać sama, że potrafi być takim pulsującym ośrodkiem na terenie powiatu makowskiego. Dziękuję Wam za to serdecznie – podsumował Roman Zakrzewski.

            Dyrektor szkoły w Gąsewie Zbigniew Olbryś skierował ciepłe słowa do Tych, którzy w tym wyjątkowym dniu byli z nami. Podziękował za ciężką i odpowiedzialną pracę Jury, sponsorom – p. Robertowi Nesterowiczowi i p. Stanisławowi Grono, współorganizatorom – Starostwu Powiatowemu w Makowie Mazowieckim, Urzędowi Gminy w Sypniewie i Radzie Rodziców Szkoły Podstawowej w Gąsewie. W sposób szczególny zwrócił się do uczestników konkursu i ich opiekunów, na ręce których złożył wyrazy wdzięczności i przekazał upominki. Podziękowania popłynęły również w kierunku nauczycieli, którzy czuwali nad organizacją konkursu historycznego: Magdaleny Ćwiacz, Dariusza Budnego, Anny Filochowskiej, Michała Leszczyńskiego i Danuty Leszczyńskiej.

            Wójt Gminy Sypniewo Jarosław Napiórkowski dziękował za możliwość pozytywnego spędzenia czasu tu, w szkole w Gąsewie. Niezależnie od licznych obowiązków, nie można było się oderwać od poszczególnych etapów tego konkursu – mówił. Wyraził uznanie dla organizatorów, uczestników konkursu i społeczności gąsewskiej.

            Przewodniczący Jury Roman Zakrzewski przekazał na ręce dyrektora Zbigniewa Olbrysia prezent – „Protokoły z wizytacji parafii Gąsewo”, jakie znajdują się w archiwum diecezjalnym w Płocku.

– Mało jest opisów z naszych terenów, ale one się zachowały w archiwach diecezjalnych płockich. Ja tam spędziłem wiele miesięcy przed kilku laty i kserowałem te najważniejsze dokumenty. Część z nich jest napisana po łacinie, część po polsku. Chciałbym, aby to zostało w Waszych rękach, bo to będzie wielka kopalnia wiedzy, do wykorzystania w szkole – mówił przewodniczący Jury.

            12 grudnia był dniem wyjątkowym dla całej społeczności szkolnej. Mamy nadzieję, że pozostaniecie wierni idei tego konkursu, a kolejna edycja będzie tak samo udana. Do zobaczenia za rok, podczas VII Powiatowego Konkursu Historycznego im. Anny Milewskiej-Nesterowicz!

            Tekst: D.L.

Gąsewo – 12.12.2017 r.

  

PROTOKÓŁ

końcowy

VI Powiatowego Konkursu Historycznego im. Anny Milewskiej – Nesterowicz

 

Jury konkursowe w składzie:

 

Roman Zakrzewski – Przewodniczący

Krzysztof Wachol

Robert Kluczek

Robert Nesterowicz

 

po przeprowadzeniu części pisemnej i części ustnej konkursu ustaliło następujące wyniki:

 

miejsce nazwisko i imię uczestnika reprezentowana szkoła wynik

cz. pisemnej

wynik

cz. ustnej

wynik

łączny

1 Książak Aleksandra Gimnazjum w Różanie 48 59,5 107,5
2 Otłowski Szymon Gimnazjum w Gąsewie 45 60 105
3 Wiewiórkowski Łukasz Gimnazjum w Gąsewie 48 52,5 100,5
4 Grono Konrad Gimnazjum w Gąsewie 45 54 99
5 Łaskarzewski Bartosz Gimnazjum w Gąsewie 47 43 90
6 Straszak Karolina Gimnazjum nr 1 w Makowie M. 38 49,5 87,5
7 Otłowska Ludwika Gimnazjum w Karniewie 41 41,5 82,5
8 Niesłuchowska Gabriela Gimnazjum w Karniewie 37,5 15,5 53
9-12 Zabielski Maksymilian Gimnazjum w Sypniewie    
Pieniek Mikołaj Gimnazjum w Sypniewie      
Rzepka Adam Gimnazjum w Sypniewie      
Jaglarska Wiktoria Gimnazjum w Karniewie