VI Powiatowy Konkurs Historyczny im. Anny Milewskiej-Nesterowicz