VII Powiatowy Konkurs Historyczny im. Anny Milewskiej-Nesterowicz

 

12 grudnia 2018 roku w Szkole Podstawowej im. Władysława Stanisława Reymonta w Gąsewie Poduchownym odbył się VII Powiatowy Konkurs Historyczny im. Anny Milewskiej-Nesterowicz. Dyrektor szkoły Zbigniew Olbryś powitał zgromadzonych gości i uczniów przybyłych na konkurs, dedykowany pamięci zmarłej w 2011 r. nauczycielki historii, która pozostaje we wspomnieniach jako wspaniała wychowawczyni, doskonały pedagog, szlachetny człowiek. W tym wyjątkowym dniu utalentowana młodzież z powiatu makowskiego mogła zaprezentować swoją wiedzę historyczną.

Na uroczystość przybyli przedstawiciele władz powiatowych i gminnych, sponsorzy, dyrektorzy placówek oświatowych, emeryci i przyjaciele szkoły: Dariusz Budny – Wicestarosta Powiatu Makowskiego, Ks. Andrzej Golbiński – Proboszcz Parafii Gąsewo, Roman Zakrzewski – wieloletni Przewodniczący Rady Powiatu i Przewodniczący Jury Konkursu, Roman Gisztarowicz – Wójt Gminy Sypniewo, Izabela Moroniewicz – Sekretarz Gminy Sypniewo, Magdalena Długołęcka – Skarbnik Gminy Sypniewo, Iwona Czujak – Dyrektor Zakładu Mleczarskiego POLINDUS w Gąsewie, Marek Chrzanowski – były Przewodniczący Rady Gminy, Robert Nesterowicz – mąż patronki konkursu, fundator nagród, Krzysztof Wachol – historyk; Robert Kluczek – historyk, Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. M. Skłodowskiej – Curie w Makowie Mazowieckim, Radni Gminy Sypniewo: Danuta Kosakowska, Mariusz Kosakowski, Artur Nadobnik, Ewa Olkowska, Honorata Milewska, Zdzisława Sadowska – była Radna Gminy Sypniewo, Agata Kamińska – Dyrektor Przedszkola w Gąsewie, Monika Dembińska – Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Sypniewie, Teresa Kaszuba – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Rakach, Wiesława Kowalczyk – Wicedyrektor Zespołu Szkół im. Żołnierzy Armii Krajowej w Makowie Maz., Emilia Częścik – wicedyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Sypniewie, Regina Wnuk – wieloletnia dyrektor Szkoły Podstawowej w Gąsewie, Hanna Głażewska – Przyjaciel Szkoły, Urszula Milewska – Księgowa Oświaty Gminy Sypniewo, Jerzy Wnuk – wieloletni pracownik szkoły. Wśród gości byli również nauczyciele i opiekunowie uczniów biorących udział w konkursie, rodzice, reprezentacja Koła Gospodyń Wiejskich w Gąsewie: Hanna Borkowska i Elżbieta Guzowska.

VII edycja konkursu historycznego upłynęła pod hasłem: Wczoraj jest historią, jutro tajemnicą, dziś darem… Złożono hołd byłej nauczycielce historii – pani Annie Milewskiej-Nesterowicz, która znakomicie kształtowała wśród uczniów postawy patriotyczne.

W tym szczególnym dniu świętowano wielkie odrodzenie Niepodległej, bowiem 2018 rok wyznacza rocznicę szczególną – odzyskanie przez Polskę niepodległości. Aby uczyć dzieci i młodzież patriotyzmu oraz przypomnieć im naszą historię, uczniowie działający w szkolnym kole teatralnym i muzycznym zaprezentowali przejmujący spektakl „Pisk białego orła”.

Motywem przewodnim przedstawienia był Biały Orzeł – symbol Polski, którego „pisk” nie pozwalał tracić nadziei na wolność. Spektakl opowiadał historię wielopokoleniowej wiejskiej rodziny. Ich życie było przepojone miłością do Ojczyzny, gotowi byli na różne poświęcenia z narażeniem życia włącznie. Widowisko odbywało się w scenerii, która oddawała realia życia tamtych czasów. Ważnym elementem była oprawa muzyczna, taniec białego orła i czarnych ptaków symbolizujących trzech zaborców. Dopełnieniem przedstawienia był taniec z flagami. Świetna gra aktorów, piękna scenografia i pełne emocji piosenki sprawiły, że publiczność poddała się nastrojowi i nagrodziła spektakl gromkimi brawami.

Podczas oczekiwania na wyniki konkursu można było obejrzeć uczące patriotyzmu scenki na podstawie powieści „Wierna rzeka” Stefana Żeromskiego. W końcowej scenie aktorzy zaapelowali, abyśmy zawsze pamiętali o przeszłości, ale wybiegali też myślą naprzód – ku wyzwaniom, które nas czekają i przed którymi stajemy.

Do rozgrywek przystąpiło 22 uczniów ze szkół podstawowych oraz klas gimnazjalnych powiatu makowskiego. Byli wśród nich uczniowie ze szkół w Drążdżewie, Gąsewie, Karniewie, Makowie Mazowieckim (Szkoła Podstawowa nr 1), Rakach, Różanie i Sypniewie.

Konkurs składał się z dwóch części. Eliminacje pisemne miały formę testu trwającego 30 minut. Do finału przeszło 8 uczestników z największą liczbą punktów. W części ustnej uczniowie odpowiadali na 3 pytania przygotowane przez komisję konkursową.

Jury, w skład którego weszli: Roman Zakrzewski – przewodniczący, Robert Nesterowicz, Krzysztof Wachol i Robert Kluczek – wyłoniło najlepszych:

Katarzyna Glinka (Szkoła Podstawowa w Rakach) – miejsce 1

Bartosz Łaskarzewski (Szkoła Podstawowa w Gąsewie) – miejsce 2

Bartosz Kosakowski (Szkoła Podstawowa w Gąsewie) – miejsce 3

Aleksandra Grono (Szkoła Podstawowa w Gąsewie) – miejsce 4

Mateusz Bartosiewicz (Szkoła Podstawowa w Rakach) – miejsce 5

Agnieszka Olkowska (Szkoła Podstawowa w Rakach) – miejsce 6

Anna Krukowska (Szkoła Podstawowa w Gąsewie) – miejsce 7

Klaudia Bednarczyk (Szkoła Podstawowa w Drążdżewie) – miejsce 8

GRATULUJEMY NAGRODZONYM!

Na uczestników konkursu czekały nagrody: tablety, smartfony, słuchawki, dron, sprzęt nagłaśniający, smartwatch oraz książki. Fundatorami nagród byli: Robert Nesterowicz, Stanisław Grono, Iwona Czujak, Wójt Gminy Sypniewo Roman Gisztarowicz, Starostwo Powiatowe w Makowie Mazowieckim. Podziękowania i upominki otrzymali również opiekunowie uczniów.

Konkurs podsumował Roman Zakrzewski: „Droga, Kochana Młodzieży, Dzieciaki, Szanowni Państwo! Jury serdecznie dziękuje organizatorom za ten konkurs. Siódmy rok z kolei czcicie pamięć swojej nauczycielki. Myślę, że również marsz siedmioletni przez historię naszego kraju jest cudowną, wspaniałą lekcją, taką polską Biblią. Przed dwoma laty, przed rokiem, mówiliśmy o okresie świetności Rzeczpospolitej. Byliśmy największym krajem europejskim, o największej powierzchni, o największym potencjale. Wtedy, kiedy była zgoda, tolerancja, kiedy było dbanie o dobro wspólne, potrafiliśmy razem walczyć, dbać o to. I potem przyszły lata, o których zaczęliśmy dzisiaj, tutaj wspominać. To były lata rozprężenia i trzeba było wszystko zaczynać od nowa. A ta walka od początku nie była łatwa! Potrzeba było wiele cierpień, wielu strat milionów istnień ludzkich. I ta historia, o której dzisiaj mówiliśmy, doprowadziła do rozbiorów, a później do odzyskania tak upragnionej niepodległości, żeby ten orzeł mógł swobodnie latać. To taka najpiękniejsza Biblia ta nasza polska historia, z której powinniśmy czerpać i uczyć się. Wszystkie zasady, które są zawarte w przykazaniach Biblii wynikają z naszej historii. Bo kiedy myśmy to wszystko potrafili jakoś wspólnie tworzyć, to było dobrze, ale potem było źle. I o tym trzeba dzisiaj szczególnie pamiętać i hołubić to, bo ta wolność nie jest dana raz na zawsze, trzeba o nią dzień za dniem walczyć i o Polskę wspólnie dbać.

Nieprzypadkowo pan Wicestarosta po raz pierwszy na tym już siódmym konkursie w koszyku trzecim umieścił obiekty z naszego powiatu, bo się okazuje, że ta historia działa się również na terenie naszego powiatu, tu są jej ślady. Na pierwszym konkursie mówiliśmy o powstaniu państwa polskiego i pamiętajmy, że tu na Grodzisku w Gminie Sypniewo jest najstarszy obiekt archeologiczny, pierwsze osadnictwo było przecież na tym terenie. Kiedy dzisiaj wspominaliśmy o różnych obiektach, to okazuje się, że wędrując po naszej makowskiej ziemi, możemy co ileś kilometrów zatrzymać się i powspominać naszą historię. Jej ślady bez przerwy widać!”

Dyrektor szkoły w Gąsewie Zbigniew Olbryś skierował ciepłe słowa do Tych, którzy w tym wyjątkowym dniu byli z nami. Podziękował za ciężką i odpowiedzialną pracę Jury, sponsorom i Radzie Rodziców Szkoły Podstawowej w Gąsewie. W sposób szczególny zwrócił się do uczestników konkursu i ich opiekunów, na ręce których złożył wyrazy wdzięczności i przekazał upominki. Podziękowania popłynęły również w kierunku nauczycieli czuwających nad organizacją konkursu historycznego: Dariusza Budnego, Magdaleny Ćwiacz, Anny Filochowskiej, Danuty Leszczyńskiej, Michała Leszczyńskiego.

Przewodniczący Jury Roman Zakrzewski przekazał na ręce dyrektora Zbigniewa Olbrysia prezent w postaci własnoręcznie opracowanego dokumentu historycznego.

Wicestarosta Dariusz Budny ofiarował szkole unikatową mapę, a dla wszystkich uczestników konkursu oraz uczniów zaangażowanych w przedstawienie wycieczkę historyczną do Opinogóry i Pułtuska.

Uczestnicy konkursu oraz wszyscy uczniowie szkoły zostali obdarowani słodkimi upominkami ufundowanymi przez dyrektor Przedszkola w Gąsewie – Agatę Kamińską oraz Koło Gospodyń Wiejskich w Gąsewie.

12 grudnia był dniem wyjątkowym dla całej społeczności szkolnej. Mamy nadzieję, że pozostaniecie wierni idei tego konkursu, a kolejna edycja będzie tak samo udana. Do zobaczenia za rok, podczas VIII Powiatowego Konkursu Historycznego im. Anny Milewskiej-Nesterowicz!

 Tekst: Magdalena Ćwiacz
Danuta Leszczyńska