W Szkole w Gąsewie biegali DLA NIEPODLEGŁEJ

Dzień 10.10.2018 w Szkole w Gąsewie, w cudowne, słoneczne, jesienne południe rozkwitł barwami narodowymi. O godzinie 11.50 na boisku sportowym spotkała się cała społeczność szkolna- uczniowie, nauczyciele, pracownicy obsługi oraz znaczne grono rodziców. Uroczystość rozpoczęto odśpiewaniem hymnu państwowego i przemówieniem Dyrektora Szkoły, nawiązującym do historii naszego kraju sprzed 100 lat, Celem imprezy zorganizowanej przez nauczycieli wychowania fizycznego Annę Filochowską i Zbigniewa Olbrysia, było uczczenie rocznicy 100-lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości w sportowej atmosferze. Hasłem przewodnim imprezy było „ 100 biegaczy pokonuje dystans 100 km, na 100 lecie Niepodległości”. Bieg miał charakter sztafety. Rozpoczął się wspólną rozgrzewką. Sztafeta składała się z dziewięciu zespołów uczniowskich oraz jednego zespołu, w skład którego weszli nauczyciele i pracownicy obsługi. Zawodnicy pokonywali dystanse od 600 do 1500m wspólnie pracując na postawiony cel czyli 100 km. Zaangażowanie uczniów w realizację zadania było ogromne. Zarówno najmłodsi jak i najstarsi biegacze wspierali się wzajemnie, dopingowali, pomagali a w chwilach słabości godnie zastępowali, aby poszczególne zmiany sztafety były kompletne i mogły realizować zadanie w pełnym składzie. Oczywiście, bezdyskusyjnie, największym dopingiem cieszyły się zespoły nauczycieli i pracowników oraz najmłodszych dzieciaków z klasy I. Sportowa atmosfera, wzajemna pomoc i dążenie do jednego celu wspaniale zintegrowało całą społeczność szkolną. Każdy dał z siebie tyle, ile mógł i każdy zasługuje na słowa uznania i podziękowań. Nasi przodkowie o wolność i godne życie walczyli 123 lata. Dzięki tym bohaterskim postawom, żyjemy w wolnym kraju. My jako społeczność szkolna, nasz wymarzony cel osiągnęliśmy w czasie 47 min i 36 sek. Wzorem minionych pokoleń, przekonaliśmy się, że jednością i wspólnym dążeniem do jednego dobra, można zrobić wszystko! Dziękujemy wszystkim za udział i serdecznie gratulujemy. Organizatorzy