IV Powiatowy Konkurs Historyczny im. Anny Milewskiej–Nesterowicz

10 grudnia 2015 roku w Zespole Szkół w Gąsewie odbył się IV Powiatowy Konkurs Historyczny im. Anny Milewskiej-Nesterowicz, dedykowany pamięci tragicznie zmarłej, zasłużonej nauczycielki historii. Uroczystość rozpoczął Dyrektor Zespołu Szkół w Gąsewie – Pan Zbigniew Olbryś, który podkreślił wyjątkowość tego konkursu, przywitał gości, podziękował im za przybycie oraz życzył miłych i niezapomnianych wrażeń.

IV edycja konkursu odbywała się pod hasłem: „KORONA KRÓLESTWA POLSKIEGO  w latach 1320 – 1492”. W konkursie wzięło udział 19 uczniów z gimnazjów powiatu makowskiego.

Na uroczystość przybyli przedstawiciele władz powiatowych i gminnych, sponsorzy, dyrektorzy placówek oświatowych, emeryci i przyjaciele szkoły.

Swą obecnością zaszczycili nas:

 • Roman Zakrzewski – Wieloletni Przewodniczący Rady Powiatu Makowskiego, przewodniczący Jury
 • Dariusz Wierzbicki – Wicestarosta Makowski
 • Janusz Gójski – Przewodniczący Rady Powiatu Makowskiego
 • Roman Gisztarowicz – Naczelnik Urzędu Skarbowego w Makowie Maz.
 • Marek Chrzanowski – Przewodniczący Rady Gminy
 • Jarosław Napiórkowski – Wójt Gminy Sypniewo
 • Marek Mamiński – Przewodniczący Komisji Oświaty Rady Gminy Sypniewo
 • Urszula Milewska – Księgowa Oświaty Gminy Sypniewo
 • Robert Nesterowicz – mąż patronki konkursu, fundator nagród
 • Krzysztof Wachol – Radny Powiatu, historyk, członek Jury
 • Dariusz Budelewski – historyk, członek Jury
 • Robert Kluczek- Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego imienia Marii Curie-Skłodowskiej w Makowie Mazowieckim, członek jury
 • Proboszcz: ks. kanonik – Andrzej Kotarski
 • Proboszcz: ks. kanonik – Edward Kaczmarczyk
 • Agata Kamińska – Dyrektor Przedszkola w Gąsewie
 • Barbara Augustyniak – Wicedyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Sypniewie
 • Jan Kolos – Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 w Makowie Maz.
 • Tomasz Olkowski- Dyrektor Zespołu Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Krasnosielcu
 • Regina Wnuk – wieloletnia Dyrektor Szkoły w Gąsewie
 • Nauczyciele i opiekunowie uczniów biorących udział w konkursie
 • Rodzice oraz liczne grono uczniów Zespołu Szkół w Gąsewie
 • Przedstawiciele mediów

Pierwsza część uroczystości poświęcona została patronce konkursu. Uczniowie uczcili pamięć nauczycielki naszej szkoły p. Anny Milewskiej- Nesterowicz. Ten grudniowy dzień dał nam okazję, by uświadomić sobie, że „nie umiera ten, kto pozostaje w sercach i pamięci żywych”. Prowadzący: Zuzanna Chodkowska i Dawid Ferenc przypomnieli słowa z wiersza Wisławy Szymborskiej, która pisała: Umarłych wieczność dotąd trwa, dokąd pamięcią się im płaci. Pamięć o Pani Ani jest wciąż żywa wśród całej społeczności szkolnej, wszyscy pamiętają o Niej i są wdzięczni za całe dzieło Jej życia……

Uczennica klasy I gimnazjum Izabela Świercz zaprezentowała wiersz „Niezapominajki”, który przywołał w pamięci obraz pani Ani. Kto z nas nie zna tych drobnych, niebieskich kwiatów? Piękne i delikatne, są symbolem pamięci, ludzi serdecznych, dobrych życzeń i wiernej miłości.

Po uczczeniu pamięci minutą ciszy delegacja uczniów udała się na cmentarz, aby złożyć kwiaty na grobie Pani Anny Milewskiej-Nesterowicz.
W tematykę tegorocznego konkursu wprowadził zgromadzonych nauczyciel historii i jednocześnie Radny Powiatu Dariusz Budny.

Zmagania konkursowe rozpoczęły się pisemnym testem. W czasie, gdy komisja sprawdzająca oceniała prace,  uczestnicy zostali zaproszeni na poczęstunek, podczas którego mieli możliwość bliższego poznania się,  wymiany  uwag i spostrzeżeń.

Do finału konkursu awansowało dziewięcioro uczestników  z największą liczbą punktów. Uczniowie losowali pytania, a następnie odpowiadali na trzy. Odpowiedzi udzielali wobec wszystkich obecnych gości i uczniów. Jury: Roman Zakrzewski, Krzysztof Wachol, Dariusz Budelewski i Robert Kluczek oceniało wypowiedzi nie tylko pod względem  merytorycznym, ale również pod względem płynności wypowiedzi i poprawności językowej. Każdy z finalistów wykazał się ogromną wiedzą.

Podczas, gdy jury ostatecznie debatowało nad werdyktem, grupa teatralna działająca w Publicznym Gimnazjum w Gąsewie  zaprezentowała spektakl dotyczący życia i działalności królowej Jadwigi. Ta niezwykła kobieta, wrażliwa na ludzkie cierpienie, szanująca godność każdego człowieka i wolność narodów i wyznań, zapoczątkowała bratnią więź ludów.

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali cenne nagrody książkowe, a finałowa szóstka także nagrody rzeczowe. Upominki w postaci książek otrzymali również opiekunowie oraz członkowie jury. Konkurs zakończyły wystąpienia członków jury i przemówienia gości. W stronę organizatorów popłynęło wiele ciepłych i serdecznych słów, gratulacji, podziękowań. Organizator konkursu, Dyrektor Zespołu Szkół w Gąsewie – Zbigniew Olbryś, podziękował wszystkim za przybycie, udział oraz zaangażowanie i zapowiedział kolejne edycje konkursu.

 

Gąsewo – 10.12.2015r.

PROTOKÓŁ KOŃCOWY

IV Powiatowego Konkursu Historycznego im. Anny Milewskiej – Nesterowicz

 

Jury konkursowe w składzie:

Roman Zakrzewski – Przewodniczący

Krzysztof Wachol

Dariusz Budelewski

Robert Kluczek

 

po przeprowadzeniu części pisemnej i części ustnej konkursu ustaliło następujące wyniki:

 

l.p. Nazwisko i imię uczestnika reprezentowana

szkoła

wynik

cz. pisemnej

wynik

cz. ustnej

wynik

łączny

miejsce
1. Dworecki Tadeusz G w Sypniewie 43 49 92 6
2. Jaskułowski Paweł PG nr 2 w Makowie Maz. 37 37 10-19
3. Kaźmierczak Alicja PG w Różanie 24 24 10-19
4. Kowalski Mateusz PG w Karniewie 38 38 10-19
5. Krzyżewski Kamil PG w Gąsewie 46 55 101 2
6. Książak Aleksandra PG w Różanie 42 54 96 4
7. Leszczyński Mateusz PG w Gąsewie 47 60 107 1
8. Majkowski Bartosz PG w Różanie 19 19 10-19
9. Michalski Kamil PG nr 2 w Makowie Maz. 39 39 10-19
10. Napiórkowski Mateusz G w Sypniewie 44 50 94 5
11. Ostrowska Aleksandra PG w Gąsewie 45 38 83 8
12. Pomiechowski Daniel PG w Gąsewie 44 41 85 7
13. Rogalski Paweł PG w Szelkowie 46 51 97 3
14. Słoniewska Alicja PG nr 1 w Makowie Maz. 27 27 10-19
15. Straszak Karolina PG nr 1 w Makowie Maz. 35 35 10-19
16. Suwiński Mateusz PG w Karniewie 36 36 10-19
17. Zieliński Kamil PG nr 2 w Makowie Maz. 43 36 79 9
18. Żebrowska Dominika PG nr 1 w Makowie Maz. 23 23 10-19
19. Żebrowski Bartosz G w Sypniewie 38 38 10-19