Wyniki IV Powiatowego Konkursu Historycznego im. Anny Milewskiej–Nesterowicz

Gąsewo – 10.12.2015r.

PROTOKÓŁ KOŃCOWY

IV Powiatowego Konkursu Historycznego im. Anny Milewskiej – Nesterowicz

 

Jury konkursowe w składzie:

Roman Zakrzewski – Przewodniczący

Krzysztof Wachol

Dariusz Budelewski

Robert Kluczek

 

po przeprowadzeniu części pisemnej i części ustnej konkursu ustaliło następujące wyniki:

 

l.p. Nazwisko i imię uczestnika reprezentowana

szkoła

wynik

cz. pisemnej

wynik

cz. ustnej

wynik

łączny

miejsce
1. Dworecki Tadeusz G w Sypniewie 43 49 92 6
2. Jaskułowski Paweł PG nr 2 w Makowie Maz. 37 37 10-19
3. Kaźmierczak Alicja PG w Różanie 24 24 10-19
4. Kowalski Mateusz PG w Karniewie 38 38 10-19
5. Krzyżewski Kamil PG w Gąsewie 46 55 101 2
6. Książak Aleksandra PG w Różanie 42 54 96 4
7. Leszczyński Mateusz PG w Gąsewie 47 60 107 1
8. Majkowski Bartosz PG w Różanie 19 19 10-19
9. Michalski Kamil PG nr 2 w Makowie Maz. 39 39 10-19
10. Napiórkowski Mateusz G w Sypniewie 44 50 94 5
11. Ostrowska Aleksandra PG w Gąsewie 45 38 83 8
12. Pomiechowski Daniel PG w Gąsewie 44 41 85 7
13. Rogalski Paweł PG w Szelkowie 46 51 97 3
14. Słoniewska Alicja PG nr 1 w Makowie Maz. 27 27 10-19
15. Straszak Karolina PG nr 1 w Makowie Maz. 35 35 10-19
16. Suwiński Mateusz PG w Karniewie 36 36 10-19
17. Zieliński Kamil PG nr 2 w Makowie Maz. 43 36 79 9
18. Żebrowska Dominika PG nr 1 w Makowie Maz. 23 23 10-19
19. Żebrowski Bartosz G w Sypniewie 38 38 10-19