Zakończenie roku szkolnego 2013/2014

W dniu 27 czerwca uroczyście zakończyliśmy rok szkolny.

Uroczysty apel kończący rok szkolny, rozpoczął się tradycyjnie od odśpiewania hymnu narodowego i wprowadzenia sztandaru szkoły. Następnie głos zabrał dyrektor Zespołu Szkół w Gąsewie Poduchownym p. Z. Olbryś, który powitał zgromadzonych uczniów, rodziców, nauczycieli oraz zaproszonych gości . Pan dyrektor, w swoim przemówieniu podsumował miniony rok szkolny. Przedstawił wyniki klasyfikacji rocznej poszczególnych klas i osiągnięcia najlepszych uczniów Zespołu. Pogratulował uczniom i ich rodzicom wysokich wyników w nauce oraz podziękował nauczycielom oraz pracownikom obsługi za trud włożony w stworzenie warunków do ich uzyskania.

Uczniowie wyróżniający się w nauce oraz zachowaniu otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody książkowe. Nagrodzono również uczniów za 100 % frekwencję, pracę społeczną na rzecz szkoły i udział w konkursach.

Uczniowie klasy VI kończący naukę w Szkole Podstawowej w Gąsewie oraz uczniowie klasy III Gimnazjum podziękowali Dyrekcji, wychowawcom, pedagogom oraz pracownikom obsługi, za dar wiedzy, a także za stwarzanie coraz lepszych warunków do ustawicznego rozwijania się.
Wyjątkowa atmosfera sprawiła, że w oku niejednego absolwenta i nauczyciela zakręciła się łza…
Uroczystość zakończyło spotkanie uczniów z wychowawcami.